Ημερολόγιο

Δεκέμβριος.2023
2
Σαββάτο
17:30
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 36

Εβδομάδα 360

Μήνας 103

Σύνολο 454779

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 27ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Στα πλαίσια του πνεύματος εξωστρέφειας και αποκέντρωσης που διακατέχει την Ομοσπονδία μας, το 27ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο μας πραγματοποιείται φέτος στο Ηράκλειο Κρήτης, θέλοντας έτσι να αναδείξουμε τον σπουδαίο ρόλο της Περιφέρειας στα δρώμενα που αφορούν και έχουν σχέση με τον κλάδο μας, με έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως θεσμού, θεματοφύλακα του αγαθού της ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ το έχει ανάγκη η Πατρίδα μας, ευρισκόμενη σ’ ένα περιβάλλον παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης καθώς και δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι στα πλαίσια αυτού του κοινωνικοπολιτικοοικονομικά ιδιόμορφου και σκληρού περιβάλλοντος, προβάλει επιτακτική η ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον θεσμικό της ρόλο και τις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες ασφαλείας με σκοπό την διατήρηση και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, βασικής προϋπόθεσης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Χώρας μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, βρίσκεται ο Έλληνας Αστυνομικός, ο οποίος, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας μας, υφίσταται τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, τις ζοφερές συνέπειες των επιταγών των μνημονίων.

Επειδή αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας, την διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, καθώς και την προάσπιση του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας:

Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι υφιστάμενες πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη των κοινωνικών αντιδράσεων και ελατήριο απορρόφησης των λαϊκών κραδασμών οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ

Απαιτούμε:

1.Τον καθορισμό ενός ανθρώπινου, εργασιακού ωραρίου για τον Διοικητή-Διευθυντή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας όλο το 24ωρο , χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.

2.Την νομική και θεσμική θωράκιση του Διοικητή: α) Αναγνώριση του δύσκολου και νευραλγικού του ρόλου, τόσο με την χορήγηση σημαντικών κινήτρων Διοίκησης, όσο και με την «ντε φάκτο» απόδοση ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης αποκλειστικά και μόνο στον κάθε υπαίτιο αστυνομικό, χωρίς να ερμηνεύεται αυτή και ως παράλειψη του Διοικητή. β) Θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής έκαστου Διοικητή, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.

3.Δομικη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και λειτουργίας των Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό και να εξοικονομούνται οι αποθηκευμένοι πόροι για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλειας του πολίτη, σε συνδυασμό με την απαλλαγή από τα ξένα έργα ( πάρεργα ) και την θεραπεία των χρόνιων κρουσμάτων παθογένειας που έχουν συσσωρευτεί και δημιουργούν στρεβλώσεις τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στο τομέα της αστυνόμευσης.

4.Την βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών, με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και την χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογές τους, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια, με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια.

5.Την θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών με στόχο την διασφάλιση παραμονής όλων των Αξιωματικών ΣΑΕΑ τουλάχιστον 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

6.Την Θεσμική διαμόρφωση δίκαιης λύσης αναφορικά με την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων στο Βαθμό του Υ/Β’ ώστε να υπάρξει απεμπλοκή σε ζητήματα που δημιουργούνται ως προς τη διοικητική υπαγωγή μεταξύ αυτών και των Αξιωματικών προερχομένων από ΣΑΕΑ και ΤΕΜΑ.

7.Την ίδρυση γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, με αποκλειστική αρμοδιότητα-αντικείμενο την κάλυψη των συναφών αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού (κατάργηση λοιπών γραφείων Δημόσιου Κατηγόρου Α.Τ. Υπαίθρου), όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας. 

8.Την ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών και την σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας, που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, στην κατεύθυνση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Ποιοτική αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και τα γνωστικά αντικείμενα, από την  Σχολή μέχρι και τις περαιτέρω μετεκπαιδεύσεις, κατά την ενεργό υπηρεσία

9.Την γνωστοποίηση σε επίσημη, υπηρεσιακή ιστοσελίδα του ακριβούς αριθμού μορίων, κάθε Αστυνομικού που υπάγεται στο Σύστημα Μεταθέσεων του Π.Δ. 100/2003 και έχει υποβάλλει αίτημα μετάθεσης για υπηρεσία εκτός Νομού, εγκαίρως και πριν την συγκρότηση του συμβουλίου Μεταθέσεων από το Α.Ε.Α, για λόγους διαφάνειας, δικαιώματος ενημέρωσης και ρύθμισης οικογενειακού και ατομικού προγραμματισμού.

10.Την τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος βαθμολόγησης-αξιολόγησης της υπηρεσιακής απόδοσης του Αστυνομικού προσωπικού με την εισαγωγή της εκατοσταβάθμιας κλίμακας αλλά και συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων. Γνωστοποίηση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης, στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς, με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας και εισαγωγή μοχλών – κινήτρων προς μεγιστοποίηση της υπηρεσιακής απόδοσης όλου του προσωπικού.

11.Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.

12.Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων κλπ) αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος,  με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.

13.Την αναβάθμιση   της  Ιατρικής   περίθαλψης   του   αστυνομικού  προσωπικού,  με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων στα Κεντρικά Ιατρεία καθώς και κάλυψη θέσεων ειδικών παθολόγων στα περιφερειακά Ιατρεία στις έδρες των ΓΕΠΑΔ. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.    

14.Την αναπλήρωση  των  Διοικητών  Αξιωματικών από τον Υποδιοικητή ή  άλλον  Αξιωματικό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της εδαφικής περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι βιολογικά αδύνατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε δύο ρόλους ταυτόχρονα. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.

15.Την εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. τόσο για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όσο και για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ.

16.Την Στελέχωση των Προαναχωρητικών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό [πλήρωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων], το δε αστυνομικό έργο να περιοριστεί ΜΟΝΟ στη φρούρησή τους, ενώ άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να έχουν την ευθύνη της διατροφής, καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. Θεσμική θωράκιση των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ., που εκ της γεωγραφικής τους θέσεως αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή το προσφυγικό πρόβλημα, από τα εξωτερικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορα της χώρας.

17.Την τροποποίηση του άρθρου  18  Π.Δ. 100/2003,  ώστε  το  Δευτεροβάθμιο  Συμβούλιο  Μεταθέσεων που  εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων, να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που αρχικά συνέθεσαν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

18.Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Διάταξης του Άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή Αστυνομικού Προσωπικού», που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή των Αστυνομικών σε απόσταση μέχρι 15 χιλιομέτρων, από την έδρα της Υπηρεσίας τους.

19.Την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων αστυνομικών υπηρεσιών με την εξασφάλιση όπου απαιτείται κατάλληλων χώρων κράτησης που να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

20.Την βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύγχρονων – λειτουργικών  Αστυνομικών  Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν και υπάρχει καταβολή μισθώματος).

21.Την προμήθεια νέων, λιγότερο δαπανηρών και ρυπογόνων, υπηρεσιακών οχημάτων, με την αντικατάσταση όλων των παλιών - ακατάλληλων και την επίσπευση των διαδικασιών εγκρίσεων δαπανών, για την άμεση συντήρηση και επισκευή των υπολοίπων.

22.Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στην υποχρέωση της Δ/νσης για χορήγηση κανονικών αδειών κατά την θερινή περίοδο ώστε αυτές να χορηγούνται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο μειουμένων των ημερών σε 20, συμπεριλαμβανομένων τυχόν των ημερών πορείας και διαμόρφωση των περιόδων ως εξής: 1-20/7, 21/7-9/8, 10-19/8,20/8-8/9. Ομοίως να θεσπιστούν ως άνω περίοδοι υποχρεωτικής χορήγησης υπολοίπων κανονικών αδειών κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ως εξής: 18-27/12 και 28/12 έως 7/1.

23.Προαγωγή αξιωματικού της Σ.Α.Ε.Α. νεώτερης χρονολογικά σειράς εξόδου, στον επόμενο βαθμό, αυτή να συμπαρασύρει αυτομάτως σε προαγωγή στον ίδιο βαθμό, ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικών θέσεων , ως υπεράριθμους , όλους τους αξιωματικούς του Τ.Ε.Μ.Α. που ήταν αρχαιότερους.

24.Δημιουργία τράπεζας θεμάτων και δυνατότητα αναβαθμολόγησης γραπτού στις εσωτερικές εξετάσεις.

25.Θεσμοθέτησης υποχρεωτικής παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) αξιωματικών σε υπηρεσίες επιπέδου Α.Τ.

26.Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους, κοινώς εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 3938/2011 για τις ΠΑΕ όπου η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει κατόπιν αιτήματος υπηρεσίες και μέσα προς τρίτους. Το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο με σκοπό την απόσβεση του κόστους χρήσης υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ.

27.Δυνατότητα διδασκαλίας του αστυνομικού προσωπικού να διδάσκει στον ιδιωτικό τομέα με αμοιβή επάνω στο γνωστικό αντικείμενο ή την επιστήμη που έχει διδαχθεί και σύμφωνα με τον κατεχόμενο τίτλο σπουδών με ότι αυτό συνεπάγεται φορολογικά, ενισχύοντας έτσι και τα κρατικά ταμεία. Η δυνατότητα αυτή να υπάρχει χωρίς περαιτέρω έγκριση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

28.Κατάργηση της σχολής των Τ.Ε.Μ.Α. και προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σύμφωνα με το σύστημα προαγωγών των στρατιωτικών σχολών (ΣΜΥ).

29.Σε περίπτωση μετακίνησης αστυνομικού σε άλλη υπηρεσία, η τελευταία να μεριμνήσει για την αντικατάστασή του.

30.Αναμόρφωση του ΠΔ 120/2008 (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού προσωπικού» ώστε να μην δημιουργούνται ΠΔΕ για ασήμαντους λόγους. Να αρκεί η γνωμάτευση του υπηρεσιακού ιατρού , η οποία τον κρίνει ικανό.

31.Άμεση κατάργηση αρθρ7 παρ.6 του Ν. 2713/1999 που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση μετάθεση αστυνομικών της Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων.

32.Άμεση αλλαγή των διατάξεων του συνδικαλιστικού νόμου που προβλέπουν τη δυνατότητα ύπαρξης παρατάξεων

 

Καταγγέλλουμε:

1.Την διατήρηση των Αστυνομικών Σχολών ως Κέντρων Κράτησης Παράνομων Μεταναστών.         

2.Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

3.Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, της μείωσης των εισοδημάτων μας και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, που μοιραία μας οδηγούν ως ένστολους πολίτες στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν  ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις οικογενειακές και  εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.

4.Κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση, των ήδη βεβαρημένων υπηρεσιακών καθηκόντων μας, πάρεργα κλπ.  

5.Τις περιπτώσεις αδικιών και κάθε ενέργεια υποκρύπτουσα σκοπιμότητα, όπως είναι η αναίτια αντικατάσταση άξιων, υψηλόβαθμων στελεχών από νευραλγικές θέσεις ευθύνης, εκτός μάλιστα περιόδου κρίσεων-τοποθετήσεων.

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε: 

1.Την πλήρη και όχι μόνο την μερική (όπως ισχύει) συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις  του ΣτΕ - Αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του Αυγούστου 2012.

2.Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ την ώρα και την αύξηση της αποζημίωσης για την εργασία πέραν του πενθημέρου (χωρίς αριθμητικά πλαφόν των πενθημέρων).

3.Την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης, για την απασχόληση πέραν του θεσμοθετημένου, εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των αστυνομικών.                     

4.Την θεσμοθέτηση  Επιδόματος  παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.      

5.Επισπευση της διαδικασίας έκδοσης Π.Δ. στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής δαπανών μετακίνησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο Εσωτερικό, καθότι η προθεσμία έκδοσης του σύμφωνα με άρθρο 2 υποπαράγραφος δ9 του Ν.4336/2015 εξέπνευσε την 30/9/2016, καθότι σε περίπτωση μη έκδοσης Π.Δ. τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ως άνω Νόμου που αφορούν μετακινήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει.

6.Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους τους διοικούντες Αξιωματικούς, επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης, μετά την επικείμενη μείωση των διοικητικών δομών συνέπεια πρόσφατης  συντελούμενης αναδιάρθρωσης (μικρότερος αριθμός δικαιούχων Αξιωματικών), ώστε να αντιλαμβάνεται εμπράκτως τις απαιτήσεις του νευραλγικού ρόλου του Διοικητή-Διευθυντή, ως μάνατζερ.

7.Την αύξηση του συντελεστή επιδόματος χρόνου από το πλαφόν του 60% προσθετικά και όχι αφαιρετικά στο 72%, ένεκα της παράλληλης αύξησης των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  κατά τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα ασφαλιστικό νόμο των ενστόλων.

8.Την αύξηση του επιδόματος Διμοιριών Υποστήριξης, για τους αστυνομικούς-τακτικά μέλη αυτών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας αλλά και των Διμοιριών των Δ.Α.Ε. ως επιπλέον κίνητρο στελέχωσής τους.

9.Επαναφορά την οικονομικής αποζημίωσης (καθηγεσίες) στο διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας για τα γνωστικά αντικείμενα της βασικής αστυνομικής εκπαίδευσης και της «αυτοάμυνα- αυτοπροστασία» και «οπλοτεχνικής-σκοποβολής».

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Απαιτούμε :

1.Θεσμοθέτηση εργασιακών πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ. Ανατροπή της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης του Ν. Μαΐου 2016 που μειώνει τις συντάξεις κυρίως των νέων συνταξιούχων μεσοσταθμικά περί το 25% περίπου δημιουργώντας συνταξιούχους δυο ταχυτήτων.

2.Την προσαύξηση κατά τρία επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώριση της ¨μάχιμης πενταετίας¨, ήτοι σε οκτώ χρόνια συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις αναλογικά του σήμερα, για την αναγνώριση περισσότερων χρόνων υπηρεσίας από όσους το επιθυμούν, εξαιτίας της αντίστοιχης υποχρεωτικής αύξησης των ετών θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από 25 σε 40 έτη, καθόσον έτσι προκύπτει συμπλήρωση από την έκτη μέρα εργασίας του αστυνομικού στη βδομάδα, όχι 5 αλλά ¨8 μάχιμα έτη¨ κατά αναλογία, στο διάστημα αυτό.

3.Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους.

4.Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους.

5.Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων.

6.Την μετονομασία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.

 

Καταγγέλλουμε: 

1.Κάθε ενέργεια-απόπειρα δυσμενούς αλλαγής του χορηγούμενου ΕΦΑΠΑΞ απ’τα Ασφαλιστικά Ταμεία

2.Την οριστική υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ε.Τ.Ε.Α.

3.Την φτωχοποίηση των αποστράτων (συνταξιούχων) συναδέλφων μας και την υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.

4.Την ισοπεδωτική προσπάθεια κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης του κλάδου μας, στο βωμό των θυσιών και της αντιμετώπισης της κρίσης.

5.Κάθε συντεχνία σε βάρος μας και κάθε υποβάθμιση της ιδιαιτερότητας του ρόλου μας , ως στελεχών του Σώματος.

 

                                                                                    Ηράκλειο Κρήτης,  15 Οκτωβρίου 2016 

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...