Ημερολόγιο

Ιούνιος.2024
17
Δευτέρα
10:17
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 50

Εβδομάδα 50

Μήνας 7742

Σύνολο 490804

Το περιοδικό μας...

Ιστορικό της Ομοσπονδίας

poaxia Η Ομοσπονδία μας σε όλες τις μορφές της από το 1988 μέχρι σήμερα συμμετέχει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για μη ικανοποίηση χρονιζόντων αιτημάτων του κλάδου μας, δίνει συνεντεύξεις τύπου, πραγματοποιεί Συνέδρια και Ημερίδες για ενημέρωση της κοινής γνώμης, εκδίδει ανακοινώσεις για ενημέρωση των μελών της, αναπτύσσει συνεργασία με τις λοιπές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες του χώρου των Σωμάτων Ασφαλείας και τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Χώρας, συναντάται επανειλημμένα με αρμοδίους ΥπουργούςΠολιτικά Κόμματα και φορείς για την προώθηση των διαφόρων αιτημάτων της.
Ύστερα από συζητήσεις και προβληματισμούς χρόνων, οι Έλληνες Αξιωματικοί κάνοντας χρήση των συνταγματικών τους δικαιωμάτων, προχωρούν στην ίδρυση και λειτουργία Ενώσεων στον χώρο τηςΕλληνικής Αστυνομίας.

Η πρώτη Ένωση Αξιωματικών σε πανελλήνιο επίπεδο κάνει την εμφάνισή της στα μέσα του 1988, αναγνωρίζεται από την Ελληνική Δικαιοσύνη και περιλαμβάνει αστυνομικούς από τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και άνω.

Με το νόμο 2265/94 ρυθμίζεται νομοθετικά η άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στα Σώματα Ασφαλείας και αρχίζει μία νέα συνδικαλιστική πορεία.

Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας βάσει του ανωτέρω νόμου γίνεται Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας το 1995 και έχει χαρακτήρα Ομοσπονδίας (Δευτεροβάθμιο Όργανο ) όπου εντάσσονται σ΄ αυτή αρχικά δώδεκα (12) και μετέπειτα γίνονται δεκατρείς (13) νεοϊδρυθείσες Ενώσεις Αξιωματικών Αστυνομίας, που λειτουργούν μία ανά κάθε Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με την σημερινή της μορφή, μετεξέλιξη της Π.ΕΝ.Α.Α λειτουργεί από το 2000 ύστερα από τροποποίηση του Καταστατικού της και αριθμεί περίπου τα 5.500 χιλιάδες μέλη.Σκοπός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας είναι μεταξύ άλλων:

* H διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της, αλλά και της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας.
* Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το λαό μας και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
* Η αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης των μελών της στην Ελληνική κοινωνία. 


Η Ομοσπονδία μας σε όλες τις μορφές της από το 1988 μέχρι σήμερα συμμετέχει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για μη ικανοποίηση χρονιζόντων αιτημάτων του κλάδου μας, δίνει συνεντεύξεις τύπου, πραγματοποιεί Συνέδρια και Ημερίδες για ενημέρωση της κοινής γνώμης, εκδίδει ανακοινώσεις για ενημέρωση των μελών της, αναπτύσσει συνεργασία με τις λοιπές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες του χώρου των Σωμάτων Ασφαλείας και τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Χώρας, συναντάται επανειλημμένα με αρμοδίους Υπουργούς, Πολιτικά Κόμματα και φορείς για την προώθηση των διαφόρων αιτημάτων της.

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...