Ημερολόγιο

Απρίλιος.2024
12
Παρασκευή
20:25
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 59

Εβδομάδα 386

Μήνας 2968

Σύνολο 473728

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 28ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

POAXIA logoΗ  Ομοσπονδία μας στα πλαίσια του πνεύματος εξωστρέφειας και αποκέντρωσης που την διακατέχει, όπως πέρυσι στο Ηράκλειο Κρήτης, έτσι και φέτος πραγματοποιεί το 28ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο μας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, θέλοντας έτσι να αναδείξει τον σπουδαίο ρόλο της Περιφέρειας σε ότι αφορά τον κλάδο μας, με έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως θεσμού, θεματοφύλακα του αγαθού της ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας σε ένα  περιβάλλον παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης, αλλά και δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κοινωνικοπολιτικοοικονομικά ιδιόμορφου περιβάλλοντος, προβάλει επιτακτική η ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο θεσμικό της ρόλο και τις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες ασφαλείας με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, βασικής προϋπόθεσης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Χώρας μας. Στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας μας, υφίσταται τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, τις ζοφερές συνέπειες των επιταγών των μνημονίων. 

Επειδή αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας, τη διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, καθώς και την προάσπιση του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας:

Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι υφιστάμενες πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση επέφερε τη διάλυση του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη των κοινωνικών αντιδράσεων και ελατήριο απορρόφησης των λαϊκών κραδασμών οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

 Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ

Απαιτούμε:

1.Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
2.Την αντικειμενικοποίηση του Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών με μοριοδότηση του τρόπου αξιολόγησης των κρινόμενων Αξιωματικών, με την εισαγωγή της εκατονταβάθμιας κλίμακας και συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
3.Συγκεκριμενοποίηση όρων και καθορισμός (αναλυτικά) κριτηρίων προκειμένου για τη χορήγηση άδειας από το Α.Ε.Α για τη πρόσθετη εργασία αστυνομικών σε αντικείμενα όπως διδασκαλία σε Κέντρα δια Βίου μάθησης Ι.Ε.Κ, σε ενασχόληση με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες και γενικότερα όπου  είναι αναγκαία προϋπόθεση η χορήγηση της.
4.Άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α προκειμένου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά α. με τη κατοχύρωση παραμονής στο Σώμα, (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α[αποφυγή πρόωρης αποστρατείας]  β. με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, γ. με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό και όχι τα έτη υπηρεσίας]
5.Την κατάργηση του ορίου ηλικίας για την παραμονή στο σώμα από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω
6.Γνωστοποίηση σε επίσημη, υπηρεσιακή ιστοσελίδα (POL,) του ακριβούς αριθμού των μορίων των Αστυνομικών που υπάγονται στο Σύστημα Μεταθέσεων του πδ. 100/2003 και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα μετάθεσης(για υπηρεσία εκτός Νομού), καθώς και της θέσης κατάταξης των επιθυμούντων, πριν την συγκρότηση του αρμοδίου συμβουλίου Μεταθέσεων του Α.Ε.Α, για λόγους διαφάνειας, ενημέρωσης και ρύθμισης οικογενειακού  προγραμματισμού. Επίσης, την διαμόρφωση αντικειμενικού συστήματος στις εσωτερικές μεταθέσεις (εντός διευθύνσεων) με  θέσπιση μετρήσιμων κριτηρίων (συλλογή μορίων κλπ).  
7.Δομική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός (οργάνωση-λειτουργία) των Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλειας του πολίτη.
8.Την ίδρυση γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, με αποκλειστική αρμοδιότητα-αντικείμενο την κάλυψη των συναφών αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού (κατάργηση λοιπών γραφείων Δημόσιου Κατηγόρου Α.Τ. Υπαίθρου), όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας.
9.Την άμεση υλοποίηση του πορίσματος για την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των αστυνομικών όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα
10.Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.
11.Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων, ΔΕΑΒ, κλπ), αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
12.Την αναβάθμιση   της  Ιατρικής   περίθαλψης   του   αστυνομικού  προσωπικού,  με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων στα Κεντρικά Ιατρεία, καθώς και κάλυψη θέσεων ειδικών παθολόγων στα περιφερειακά Ιατρεία στις έδρες των ΓΕΠΑΔ. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των κληρωτών έναντι ημών.
13.Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των  διοικητών Τμημάτων εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
14.Την Στελέχωση των Προαναχωρητικών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό [πλήρωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων], το δε αστυνομικό έργο να περιοριστεί  μόνο στη φρούρησή τους, ενώ άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να έχουν την ευθύνη της διατροφής, καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ..
15.Την βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύγχρονων –λειτουργικών  Αστυνομικών  Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν και υπάρχει καταβολή μισθώματος). Επίσης την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων με την εξασφάλιση όπου απαιτείται κατάλληλων χώρων κράτησης που να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
16.Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στην υποχρέωση της Δ/νσης για χορήγηση κανονικών αδειών κατά την θερινή περίοδο ώστε αυτές να χορηγούνται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο μειουμένων των ημερών σε 20, συμπεριλαμβανομένων τυχόν των ημερών πορείας και διαμόρφωση των περιόδων ως εξής: 1-20/7, 21/7-9/8, 10-19/8,20/8-8/9. Ομοίως να θεσπιστούν ως άνω περίοδοι υποχρεωτικής χορήγησης υπολοίπων κανονικών αδειών κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ως εξής: 18-27/12 και 28/12 έως 7/1.
17.Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους, κοινώς εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 3938/2011 για τις ΠΑΕ, όπου η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει κατόπιν αιτήματος υπηρεσίες και μέσα προς τρίτους. Το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί περιέρχεται στον προϋπολογισμό της ΕΛΑΣ ως δημόσιο έσοδο με σκοπό την απόσβεση του κόστους χρήσης υλικοτεχνικού εξοπλισμού της.
18.Έκδοση εγκυκλίου διαταγής , η οποία θα ορίζει ότι το 80% της οργανικής δύναμης υπηρεσιών επιπέδου τμήματος, θα εκτελεί υποχρεωτικά υπηρεσία εντος των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας του συγκεκριμένου τμήματος
19.Την πρόβλεψη με νομοθετική διάταξη για την αποστολή δικογράφων μέσω mail με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παραλήπτη προκειμένου να εξοικονομηθεί σημαντική δύναμη που απασχολούνται σήμερα με τις επιδόσεις δικογράφων.
20.Την θεσμοθέτηση και για τους Αξιωματικούς των συμπληρωματικών μεταθέσεων κατά το μήνα Οκτώβριο, όπως γίνεται και για τους χαμηλόβαθμους, ώστε να ανοίγουν πιο συχνά θέσεις για ορισμένες Διευθύνσεις Αστυνομίας που έχουν μπλοκάρει, καθώς και να καλύπτονται κενά που δημιουργούνται λόγω της μετάθεσης Αξιωματικών από Διευθύνσεις στις οποίες υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης.
21.Ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου, Α & Β Δωδεκανήσου, με ανάλογο αριθμό Αξιωματικών.
22.Την τροποποίηση της διάταξης  του άρθρου 104 του πδ 7/2017 και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης, ώστε  η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το μεταναστευτικό – προσφυγικό να γίνεται από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, αφού στελεχωθούν καλύπτοντας τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και με ταυτόχρονη προσκόλληση σε αυτά όλων των αποσπασμένων
23.Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 περ. ια΄ του πδ. 100/2003, ως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 9 του πδ. 75/2016, που δημιουργεί προβλήματα στην πραγματοποίηση των αμοιβαίων μεταθέσεων αστυνομικών με την προσθήκη εδαφίου με αντίστοιχη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που δεν προκηρύσσονται θέσεις κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις. Αφού  σύμφωνα με την ερμηνεία της Δ.Α.Π./Α.Ε.Α. για την υλοποίηση αμοιβαίας μετάθεσης αστυνομικών, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, απαιτείται και οι δύο ενδιαφερόμενοι να είναι πρώτοι επιλαχόντες στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους των αντίστοιχων περιοχών που επιθυμούν να μετατεθούν. Το πρόβλημα αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν έχει προκηρυχτεί θέση για μια Δ/νση Αστυνομίας κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, οπότε δεν μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως επιλαχών στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους.
24.Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ. ιδ΄ του πδ. 100/2003. Στην περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός είναι ανώτερος υπάρχει πρόβλημα, καθώς από το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλούνται ότι το προαναφερόμενο πδ. δεν το έχει προσυπογράψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.    
25.Άρση της διάταξης που αφορά στην απαγόρευση της δυνατότητας επανεξέτασης, των Αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει, κατόπιν αιτήσεως, για την ικανότητά τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α και εφόσον δεν έχει παραμείνει παραπάνω από πέντε (5) έτη στην κατάσταση αυτή. (παρ. 6 άρθρου 44 ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α'-263).
26.Κάλυψη δαπανών για την περίθαλψη των τραυματισθέντων Αστυνομικών-Ειδικών Φρουρών & συνοριοφυλάκων ένεκα της υπηρεσίας στο σύνολό τους από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης σε περίπτωση που επέλθει θάνατος, η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη θυσία ως ελάχιστο φόρο τιμής, η εν λόγω τελετή  να βαρύνει το δημόσιο.
27.Υποχρεωτική επανεξέταση εντος πενταετίας, για τους αστυνομικούς που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου
28.Εγκύκλιος διαταγή αρχηγού, η οποία θα υποχρεώνει τις Υπηρεσίες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης , Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης να εκδίδουν τις διαταγές τους , που αφορούν διάθεση αστυνομικών σε αθλητικά γεγονότα και αφίξεις επισήμων, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν το αντίστοιχο γεγονός
29.Η αναδιάρθρωση να προχωρήσει στην δεύτερη φάση , η οποία θα αφορά την Δ.Α.Ε.Ε.Β., την Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ, τα επιτελεία Γενικών Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων
30.Στο υπό επεξεργασία αθλητικό νομοσχέδιο, να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για απεμπλοκή της Αστυνομίας από την αρμοδιότητα τήρησης της τάξης και ασφάλειας εντος της αθλητικής εγκατάστασης, η οποία να ανατεθεί στις Π.Α.Ε., καθώς και σαφής προσδιορισμός του όρου αθλητική εγκατάσταση.
31.Να παύσει η ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό με το πρόσχημα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού, σε αστυνομικές διευθύνσεις όπου έχουν εκλείψει οι λόγοι.
32.Να καταργηθεί η  διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2α του Π.Δ. 100/2003, σύμφωνα με την οποία αστυνομικοί που έχουν προσωρινά μετακινηθεί στον τόπο συμφερόντων τους, λαμβάνουν μόρια σαν να υπηρετούν στην υπηρεσία που έχουν την οργανική τους θέση
33.Τα οχήματα που θα αποκτηθούν με τον εν εξελίξει διαγωνισμό, να κατανεμηθούν σε υπηρεσίες επιπέδου τμήματος

 

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε: 

1.Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν.  4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
2.Διπλασιασμός του επιδόματος για τους αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης των Δ/νσεων Αστυνομίας Χώρας, εφόσον απασχοληθούν για το λόγο αυτό πέραν των 10 ημερών.
3.Χορήγηση ειδικής Αποζημίωσης στους υπηρετούντες στις Αστυνομικές Σχολές (επιμίσθια), οι οποίοι διδάσκουν αυτοάμυνα ,αυτοπροστασία, οπλοτεχνική και σκοποβολή, όπως συμβαίνει και με το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.
4.Επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης πδ. στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής δαπανών μετακίνησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο Εσωτερικό, καθόσον η προθεσμία έκδοσης του σύμφωνα με άρθρο 2 υποπαράγραφος δ9 του ν.4336/2015 αν και εξέπνευσε την 30/9/2016, πήρε εκ νέου παράταση έως την 30-6-2018.
5.Την κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και την από κοινού με τα αρμόδια Υπουργεία, σύσταση επιτροπής, για την εκπόνηση νέου μισθολογίου στη βάση των αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της αξιοκρατίας, των προσόντων θέσης και υπηρεσιακής απόδοσης.
6.Σύσταση επιτροπής για την εξέταση παροχής οικονομικών κινήτρων- επιδόματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που κατά γενική ομολογία οι συνθήκες καθημερινότητας επιβάλλουν υπερεργασία και υπέρμετρη καταπόνηση.
7.Χορήγηση επιδόματος στους κατόχους Πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχο με αυτό που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους
8.Χορήγηση επιδόματος στολής ύψους 200 ευρώ κάθε 2 χρόνια.
9.Επίσπευση της καταβολής των εξόδων υπεράσπισης αστυνομικού σε περίπτωση αθωωτικής απόφασης.
10.Ωρομίσθια αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση
11.Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου αντιστοίχου με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα

 

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Απαιτούμε :

1.Την μετονομασία του Μ.Τ.Σ. σε Μ. Τ. Στρατού – Αστυνομίας, με παράλληλη  αναλογική εκπροσώπηση μας στο Δ.Σ. του ταμείου. Καμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων.
2.Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση κ.υ.α.),που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
3.Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού, με παράλληλη προσαύξηση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώριση της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο σώμα.
4.Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ..
5.Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 καθόσον παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και ανταποδοτικότητας .

 

Καταγγέλλουμε: 

- Tις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, της μείωσης των εισοδημάτων μας και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, που μοιραία μας οδηγούν ως ένστολους πολίτες στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις οικογενειακές και  εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.
- Την φτωχοποίηση των αποστράτων (συνταξιούχων) συναδέλφων μας και την υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.
- Την ισοπεδωτική προσπάθεια κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης του κλάδου μας, στο βωμό των θυσιών και της αντιμετώπισης της κρίσης.
- Κάθε συντεχνία σε βάρος μας και κάθε υποβάθμιση της ιδιαιτερότητας του ρόλου μας , ως στελεχών του Σώματος.

 

Δ΄. ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ    

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια χειραγώγησης του συνδικαλιστικού κινήματος, με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προς την κατεύθυνση της κατάργησης των Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και τη δημιουργία μίας, ερχόμενη σε αντίθεση με την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση και βούληση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να αφήνονται να επιλέγουν ανεπηρέαστα τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και εκπροσώπηση και όχι να οδηγούνται στην διέξοδο της μίας και μοναδικής επιλογής.

 

Καλαμάτα, 24 Οκτωβρίου 2017

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...