Ημερολόγιο

Ιούνιος.2023
11
Κυριακή
03:52
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 1

Εβδομάδα 263

Μήνας 486

Σύνολο 437748

Το περιοδικό μας...

Αποτελέσματα Εργασιών 26ου Έκτακτου Καταστατικού Συνεδρίου μας

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 27/2/2016, το 26ο - Έκτακτο Καταστατικό - Συνέδριο της Ομοσπονδίας, στο οποίο συμμετείχαν 99 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από 12 Πρωτοβάθμιες Περιφερειακές μας Ενώσεις.

DSC 0079 800 537

Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση των αποφάσεων του 25 συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί στις 9&10 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα, ενώ η ακριβής ημερομηνία για την τέλεση του 26ου συνεδρίου όσο και οι προς τροποποίηση διατάξεις του Καταστατικού, είχαν ορισθεί κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, στις 21 Ιανουαρίου 2016.

Αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες και διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, υπήρξαν τοποθετήσεις τόσο του προέδρου της Ομοσπονδίας όσο και συνέδρων και στη συνέχεια ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των προτεινομένων για τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού. Συνολικά ψήφισαν 99 αντιπρόσωποι εκ των οποίων τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υπερψήφισαν 80 ενώ οι υπόλοιποι 19 τις καταψήφισαν. Δηλαδή, συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 4/5 των παρόντων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 40.

Κατόπιν τούτου, τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού:

 • άρθρο 12 §2 και §3
  άρθρο 13 εδάφιο γ' 
  άρθρο 16 §5
  άρθρο 17 εδάφιο β' 
  άρθρο 18 §1 εδάφιο α' και δ' και §2
  άρθρο 19 §1 εδάφιο α' και β' και §2
  άρθρο 20 από στ' έως ιστ'
  άρθρο 21
  άρθρο 23 εδάφιο α'
  άρθρο 25 ο τίτλος
  άρθρο 27 §1 και 3
  άρθρο 28 ο τίτλος και προστίθεται B' ενότητα
  άρθρο 34
  άρθρο 40 εδάφιο α'
  άρθρο 41, με το οποίο ορίζεται μεταβατική διάταξη για την έναρξη ισχύος των διατάξεων 19 §1 εδάφιο α' και 40 εδάφιο α', που τροποποιηθήκαν.

Τα νέα, τροποποιημένα άρθρα, έχουν ως εξής: (πατήστε εδώ)

DSC 0091 800 537DSC 0151 800 537Τέλος ειδικά, με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 41, προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις των άρθρων 19 εδάφιο 1 παρ. α και 40 εδάφιο α, όπως τροποποιήθηκαν, και οι οποίες αναφέρονται στη διεύρυνση των μελών του Δ.Σ. από 15 σε 19, καθώς και στην απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/4 αντί των 4/5 όσον αφορά στην τροποποίηση του Καταστατικού, θα ισχύσουν με την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δηλαδή μετά την λήξη της τριετούς θητείας του παρόντος.
Συνάδελφοι,

DSC 0016 800 537Με τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, κλείνει η περίοδος των οργανωτικών αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί από το προηγούμενο Δ.Σ., ολοκληρώνοντας έτσι μια δημοκρατική διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης εκπροσώπησης στα συνδικαλιστικά μας όργανα, αλλά και που ενδυναμώνει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στο χώρο μας. Παράλληλα, βάζει τέλος σε αποκλεισμούς προσώπων παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκπροσώπους Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που χαίρουν της εκτίμησης των συναδέλφων μας σε τοπικό επίπεδο, να συνδράμουν την Ομοσπονδία και σε κεντρικό επίπεδο με τη συμμετοχή τους και στα ανώτατα όργανά της.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ενωμένο και ενδυναμωμένο θα επικεντρωθεί πλέον στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας, όπως είναι το ασφαλιστικό, το μισθολόγιο, οι κρίσεις προαγωγές και άλλα μείζονος σημασίας ζητήματα.

Στην κοινή μας αυτή προσπάθεια, καλούμε όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν το έργο της Ομοσπονδίας, καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες και ανταποκρινόμενοι μαζικά στους αγώνες που θα δώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και από τους οποίους κανείς δεν περισσεύει.

Μας ενώνουν τα προβλήματα και οι κοινές αγωνίες για το μέλλον μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

 

       2014 poaxia no ypografes

  

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...