Ημερολόγιο

Δεκέμβριος.2023
2
Σαββάτο
09:02
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 9

Εβδομάδα 333

Μήνας 76

Σύνολο 454752

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 25ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

To 25o Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την διατήρηση της ίδιας πολιτικής οικονομικής λιτότητας και την γνωστή δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, σε συνδυασμό με την διάσπαρτη κρίση, σε κάθε βαθμίδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας αντιμετωπίζουν αφενός οι Έλληνες Αστυνομικοί, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αφετέρου δε το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως παράγοντας εξισορρόπησης, συνταγματικός ρυθμιστής και εχέγγυο κοινωνικής σταθερότητας, μιας και η Πατρίδα μας συνεχίζει να τελεί υπό το καθεστώς μνημονίων παρά τις περί του αντίθετου προεκλογικές διαβεβαιώσεις των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων και της αυστηρής επιτηρήσεώς της από τους Θεσμούς και τους Ευρωπαίους Εταίρους της.

Σ’ αυτό το ιδιόμορφο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η θωράκιση-ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ, κυρίως για λόγους κοινωνικοοικονομικής στρατηγικής, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο νευραλγικό της ρόλο, στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών και τις υψηλές προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη, για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών ασφαλείας, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση των θεσμών, στην κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη του κοινωνικού συνόλου και στην διαμόρφωση ευδόκιμου οικονομικά, περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, προϋποθέσεις βασικές για την επανεκκίνηση της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας.

Καταγγέλλουμε, για τους ανωτέρω λόγους, την αιφνίδια και άδικη απόφαση της Κυβέρνησης να ενσωματώσει-υπαγάγει οριστικά τον ασφαλιστικό μας φορέα (ΤΕΑΠΑΣΑ), στο Ε.Τ.Ε.Α.(Ενιαίο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης), αν και προηγουμένως είχε ληφθεί εξάμηνη προθεσμία για την λήψη απόφασης περί μετατροπής ή όχι των Κλάδων Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης σε Ν.Π.Ι.Δ. (επαγγελματικά ταμεία), και παρά τις αντίθετες προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Καταθέτουμε παράλληλα την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι υφιστάμενες πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη των κοινωνικών αντιδράσεων και ελατήριο απορρόφησης των λαϊκών κραδασμών οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ

Απαιτούμε:

1.Τον καθορισμό ενός ανθρώπινου, εργασιακού ωραρίου για τον Διοικητή-Διευθυντή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας όλο το 24ωρο , χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
2.Την νομική και θεσμική θωράκιση του Διοικητή: α)Αναγνώριση του δύσκολου και νευραλγικού του ρόλου, τόσο με την χορήγηση σημαντικών κινήτρων Διοίκησης, όσο και με την «ντε φάκτο» απόδοση ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης αποκλειστικά και μόνο στον κάθε υπαίτιο αστυνομικό, χωρίς να ερμηνεύεται αυτή και ως παράλειψη του Διοικητή. β)Θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής έκαστου Διοικητή, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
3.Τον πλήρη επανασχεδιασμό - επαναπροσδιορισμό των δράσεων και του τρόπου λειτουργίας του Σώματος, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό προτεραιοτήτων προκειμένου ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών. Κατάρτιση μελέτης-σχεδίου τρόπου αστυνομικής δράσης από Επιτροπή, στην οποία κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις κλπ θα έχουν ενεργό ρόλο και τη δυνατότητα να παραθέσουν τις απόψεις τους στο πάντα επίκαιρο ερώτημα: «Ποια Αστυνομία τελικά έχει ανάγκη ο πολίτης να τον υπηρετεί;»
4.Την βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια, με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών. Οι ετήσιες κρίσεις να λαμβάνουν χώρα όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα Π.Δ., χωρίς παρεκκλίσεις. Εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα Κρίσεων-Προαγωγών.
5.Την θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
6.Την καθιέρωση καταληκτικού βαθμού Ταξίαρχου εν ενεργεία κατ’ ελάχιστο, για όλους τους Αξιωματικούς προερχόμενους από την Σ.Α.Ε.Α. (πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων πειθαρχικής-ποινικής εμπλοκής).
7.Την τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας” καθώς και του Ν.4058/2012 [σύμφωνα και με πρόσφατη πρόταση της Ομοσπονδίας μας], ώστε να εξαλειφθεί η σημερινή ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί αναφορικά με την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, με την θέσπιση ξεχωριστής επετηρίδας Ανθυπαστυνόμων για την βαθμολογική τους εξέλιξη, προς αποφυγή των αλλεπάλληλων δικαστικών διεκδικήσεων Ανθυπαστυνόμων, που καταλήγουν στην έκδοση διαφορετικών δικαστικών αποφάσεων (δικαστικός τραγέλαφος). Την θεσμική διαμόρφωση δίκαιης λύσης του ζητήματος με εναρμόνιση της νομοθεσίας σύμφωνα και με τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα.
8.Την αντίστοιχη θεσμική επίλυση του προβλήματος μη προαγωγής αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. (Ν.Δ. 649/1970) στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ και του Αστυνόμου Α΄, λόγω μη επαρκών οργανικών θέσεων αυτών των βαθμών, σε αντίθεση με τους αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α. Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης του Αρχηγείου μας, για αύξηση των οργανικών θέσεων με την έκδοση νέου Π. Δ/τος.
9.Την θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει τα χρόνια, θεσμικά και επιστημονικά προβλήματά τους. Υπαγωγή των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων. Πρόσληψη υγειονομικών Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων –ψυχολόγων, στις έδρες των Δ/νσεων Αστυνομίας της χώρας καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές.
10.Την ίδρυση γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, με αποκλειστική αρμοδιότητα-αντικείμενο την κάλυψη των συναφών αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού (κατάργηση λοιπών γραφείων Δημόσιου Κατηγόρου Α.Τ. Υπαίθρου), όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας.
11. Την τροποποίηση του συστήματος εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α), ώστε οι εισαγόμενοι σ’ αυτή να προέρχονται από Αστυφύλακες με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και πάντα μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
12. Την ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών και την σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας, που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, στην κατεύθυνση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Ποιοτική αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και τα γνωστικά αντικείμενα, από την Σχολή μέχρι και τις περαιτέρω μετεκπαιδεύσεις, κατά την ενεργό υπηρεσία
13.Την γνωστοποίηση σε επίσημη, υπηρεσιακή ιστοσελίδα του ακριβούς αριθμού μορίων, κάθε Αστυνομικού που υπάγεται στο Σύστημα Μεταθέσεων του Π.Δ. 100/2003 και έχει υποβάλλει αίτημα μετάθεσης για υπηρεσία εκτός Νομού, εγκαίρως και πριν την συγκρότηση του συμβουλίου Μεταθέσεων από το Α.Ε.Α, για λόγους διαφάνειας, δικαιώματος ενημέρωσης και ρύθμισης οικογενειακού και ατομικού προγραμματισμού.
14.Την τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος βαθμολόγησης-αξιολόγησης της υπηρεσιακής απόδοσης του Αστυνομικού προσωπικού με την εισαγωγή της εκατοσταβάθμιας κλίμακας αλλά και συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων. Γνωστοποίηση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης, στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς, με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας και εισαγωγή μοχλών – κινήτρων προς μεγιστοποίηση της υπηρεσιακής απόδοσης όλου του προσωπικού.
15.Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.
16.Την διαβούλευση και την παγίωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων κλπ) αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
17.Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
18.Την αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδιοικητή ή άλλον Αξιωματικό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της εδαφικής περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι βιολογικά αδύνατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε δύο ρόλους ταυτόχρονα. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
19.Την εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. τόσο για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όσο και για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ.
20.Τον σεβασμό και την εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που δικαιώνει το αστυνομικό προσωπικό. Απεμπλοκή από το Ν.4093/2012 σχετικά με την υποβολή αυτοδίκαιης αργίας, καθόσον η πειθαρχική διαδικασία στην Ελληνική Αστυνομία κινείται με γοργούς ρυθμούς και ολοκληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις.
21.Να μην ιδρυθεί καμία νέα Υπηρεσία ή Ομάδα, στα πλαίσια και της επικείμενης αναδιάρθρωσης, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη ισάριθμων - αντιστοίχων οργανικών θέσεων, προς στελέχωσή της και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με προσωπικό, από ιδρύσεώς της.
22.Την Στελέχωση των Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό [πλήρωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων], το δε αστυνομικό έργο να περιοριστεί ΜΟΝΟ στη φρούρησή τους, ενώ άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να έχουν την ευθύνη της διατροφής, καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. Θεσμική θωράκιση των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ., που εκ της γεωγραφικής τους θέσεως αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή το προσφυγικό πρόβλημα, από τα εξωτερικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορα της χώρας.
23.Την τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003, ώστε το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων, να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που αρχικά συνέθεσαν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
24.Την χορήγηση υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων στους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας, στους Διοικητές των Υπηρεσιών καθώς και στους Επικεφαλής των επιχειρησιακών Ομάδων Ναρκωτικών, Ο.Π.Κ.Ε, ΔΙ.ΑΣ κλπ, διαθέτοντας επαρκή χρόνο ομιλίας.
25.Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Διάταξης του Άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή Αστυνομικού Προσωπικού», που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή των Αστυνομικών σε απόσταση μέχρι 15 χιλιομέτρων, από την έδρα της Υπηρεσίας τους.
26.Την εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, με την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Ο αυξημένος αριθμός των κρατουμένων και οι ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές δεν αποτελούν μόνο προβλήματα υπηρεσιακής φύσεως, αλλά συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
27.Την βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύγχρονων – λειτουργικών Αστυνομικών Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν και υπάρχει καταβολή μισθώματος).
28.Την ίδρυση Παραρτήματος της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) στη Θράκη και λειτουργία του στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων, στην Κομοτηνή.
29.Την υπαγωγή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Κρήτης στον εκάστοτε Διευθυντή Αστυνομίας του Νομού, όπου εδρεύουν.
30.Την προμήθεια νέων, λιγότερο δαπανηρών και ρυπογόνων, υπηρεσιακών οχημάτων (πετρελαιοκίνηση), με την αντικατάσταση όλων των παλιών - ακατάλληλων και την επίσπευση των διαδικασιών εγκρίσεων δαπανών, για την άμεση συντήρηση και επισκευή των υπολοίπων.
31.Την δυνατότητα σίτισης των αστυνομικών και των μελών οικογενειών τους, σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες, στις πόλεις, όπου δεν υφίστανται αστυνομικές.
32.Την τροποποίηση του ΠΔ 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, κλπ) στην κατεύθυνση του πορίσματος της επιτροπής που συστάθηκε προς τούτο από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Άμεση κατάργηση του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 2713/99 που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση μετάθεση Αστυνομικών της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταγγέλλουμε:

1.Την αδικαιολόγητη αναβλητικότητα αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος των Αξιωματικών των Πανελλήνιων Εξετάσεων, για την μη τροποποίηση του υπάρχοντος βαθμολογίου (παρά τη διαμόρφωση Σχεδίου Π.Δ/τος στο Α.Ε.Α.), δεδομένου ότι ένεκα του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου των ενστόλων (έτος 2010), κινδυνεύουν και όχι από δική τους υπαιτιότητα, να μην μπορέσουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα 40έτη υπηρεσίας, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μιας και οι πρώτες σειρές εξ αυτών διανύουν ήδη ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας, σε αντιδιαστολή με όσα ισχύουν για τους υπηρετούντες Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, μολονότι η Ομοσπονδία μας είχε έγκαιρα αναδείξει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2.Την διατήρηση των Αστυνομικών Σχολών ως Κέντρων Κράτησης Παράνομων Μεταναστών.
3.Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
4.Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, της μείωσης των εισοδημάτων μας και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, που μοιραία μας οδηγούν ως ένστολους πολίτες στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις οικογενειακές και εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.
5.Κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση, των ήδη βεβαρημένων υπηρεσιακών καθηκόντων μας, πάρεργα κλπ.
6.Τις περιπτώσεις αδικιών και κάθε ενέργεια υποκρύπτουσα σκοπιμότητα, όπως είναι η αναίτια αντικατάσταση άξιων, υψηλόβαθμων στελεχών από νευραλγικές θέσεις ευθύνης, εκτός μάλιστα περιόδου κρίσεων-τοποθετήσεων.

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε:

1.Την πλήρη και όχι μόνο την μερική (όπως ισχύει) συμμόρφωση της Κυβέρνησης με την απόφαση του ΣτΕ - Αποκατάσταση του μισθολογίου μας στα επίπεδα του Αυγούστου 2012.

2.Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ την ώρα και την αύξηση της αποζημίωσης για την εργασία πέραν του πενθημέρου (χωρίς αριθμητικά πλαφόν των πενθημέρων).
3.Την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης, για την απασχόληση πέραν του θεσμοθετημένου, εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των αστυνομικών.
4.Την θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
5.Την Εννιαιοποίηση του τρόπου καταβολής, της εκτός έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις. Αντιμετώπιση της σημαντικής καθυστέρησης καταβολής των Εκτός Έδρας αποζημιώσεων. Δυνατότητα χορήγησης ως προκαταβολή, ολόκληρου του προβλεπόμενου ποσού. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010, για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.
6.Την τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν.3686/2008, ώστε οι προερχόμενοι Α/Β ΄, Α/Α΄ και Α/Υ του Τ.Ε.Μ.Α, που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα.
7.Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους τους διοικούντες Αξιωματικούς, επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης, λόγω της επικείμενης μείωσης των διοικητικών δομών της συντελούμενης αναδιάρθρωσης (μικρότερος αριθμός δικαιούχων Αξιωματικών), ώστε να αντιλαμβάνεται εμπράκτως τις απαιτήσεις του νευραλγικού ρόλου του Διοικητή-Διευθυντή, ως μάνατζερ.
8.Την αύξηση του συντελεστή επιδόματος χρόνου από το πλαφόν του 60% στο 72%, ένεκα της παράλληλης αύξησης των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα ασφαλιστικό νόμο των ενστόλων.
9.Την αποζημίωση των διδασκόντων αστυνομικών (επιμίσθια) που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης (αυτοάμυνα- αυτοπροστασία, οπλοτεχνική, σκοποβολή κλπ), όπως συμβαίνει και με το υπόλοιπο πολιτικό, διδακτικό προσωπικό.
10.Την αύξηση του επιδόματος Διμοιριών Υποστήριξης, για τους αστυνομικούς-τακτικά μέλη αυτών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας αλλά και των Διμοιριών των Δ.Α.Ε. ως επιπλέον κίνητρο στελέχωσής τους.

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Απαιτούμε :

1.Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την θεσμοθέτηση επιπλέον εργασιακών πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ και των μερισμάτων [μετά την απομείωση των αποθεματικών τους από το PSI] και την περαιτέρω άμεση αποκατάσταση των ζημιών-απωλειών, τις οποίες υπέστησαν τόσο αυτά, όσο και οι λογαριασμοί του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών της ΕΛ.ΑΣ.
2.Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους.
3.Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικονομικών τους, με αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των εν ενεργεία αστυνομικών.
4.Την μετονομασία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.
5.Την χρονική συντόμευση της καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ στους δικαιούχους απόστρατους του Σώματος, καθώς και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της πρώτης πράξης συνταξιοδότησης.
6.Την συντόμευση της διαδικασίας καταβολής του προβλεπόμενου βοηθήματος (ΒΟ.Ε.Α) από το Μ.Τ.Σ. για τα τέκνα των αστυνομικών, που συμπληρώνουν το 25 έτος της ηλικίας τους.
7.Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.
8.Την προσαύξηση κατά τρία επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώριση της ¨μάχιμης πενταετίας¨, ήτοι σε οκτώ χρόνια συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις αναλογικά του σήμερα, για την αναγνώριση περισσότερων χρόνων υπηρεσίας από όσους το επιθυμούν, εξαιτίας της αντίστοιχης υποχρεωτικής αύξησης των ετών θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από 25 σε 40 έτη, καθόσον έτσι προκύπτει συμπλήρωση από την έκτη μέρα εργασίας του αστυνομικού στη βδομάδα, όχι 5 αλλά ¨8 μάχιμα έτη¨ κατά αναλογία, στο διάστημα αυτό.

Καταγγέλλουμε:

1.Κάθε ενέργεια-απόπειρα δυσμενούς αλλαγής του χορηγούμενου ΕΦΑΠΑΞ απ’τα Ασφαλιστικά Ταμεία
2.Την οριστική υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ε.Τ.Ε.Α.
3.Την φτωχοποίηση των αποστράτων (συνταξιούχων) συναδέλφων μας και την υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.
4.Την ισοπεδωτική προσπάθεια κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης του κλάδου μας, στο βωμό των θυσιών και της αντιμετώπισης της κρίσης.
5.Κάθε συντεχνία σε βάρος μας και κάθε υποβάθμιση της ιδιαιτερότητας του ρόλου μας , ως στελεχών του Σώματος.

 

Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2015

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...