Ημερολόγιο

Απρίλιος.2024
12
Παρασκευή
21:06
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 62

Εβδομάδα 389

Μήνας 2971

Σύνολο 473731

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 23ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

To 23o Συνέδριό μας, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας βιώνουν οι Έλληνες Αστυνομικοί όπως και κάθε πολίτης και κάθε οικογένεια στην πατρίδα μας.

Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, η θωράκιση της Αστυνομίας ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες, θα συμβάλλει αφενός στην ενδυνάμωση των θεσμών, στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη της Κοινωνίας αλλά και στην παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της Χώρας, στοιχεία που προϋποθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου μας, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες σ’ αυτό εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων που πλήττουν την αστυνομική οικογένεια και τον Οργανισμό της Αστυνομίας.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την απαξιωτική συμπεριφορά της απέναντι στους Αξιωματικούς, καθώς με τα τελευταία ψηφισθέντα οικονομικά μέτρα προκάλεσαν την ισοπέδωση της ιεραρχικής κλίμακας και δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου άδικη και άνιση μεταχείριση για όσους επέλεξαν να προσφέρουν από υψηλότερες θέσεις ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν η ανέλιξη στην Ιεραρχία και η πολυετής παραμονή στο Σώμα, αντί να αποτελούν κίνητρα ανταμοιβής και επιβράβευσης, όπως συνέβαινε πάντοτε, σήμερα να τιμωρούνται.

Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κυματοθραύστη της λαϊκής οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Κρίνουμε ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα παρακάτω αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.  

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ 

Απαιτούμε:

1. Τον χαρακτηρισμό του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.
2.Τον επαναπροσδιορισμό της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους, όχι ως μια απλή εσωτερικής διοικητικής φύσεως προσαρμογή, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας παράλληλα με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις.
3.Την Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών. Οι ετήσιες κρίσεις να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά τον μήνα Μάρτιο, χωρίς παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα Π.Δ.
4.Την θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
5.Τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
6.Την τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας”, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ώστε να εξαλειφθεί η ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων με την θέσπιση ξεχωριστής επετηρίδας Ανθυπαστυνόμων για την βαθμολογική τους εξέλιξη βάσει αυτής. Την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/Β ΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα.
7.Την υπαγωγή των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων. Πρόσληψη προσωπικού ειδικών καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ. χώρας και στις Αστυνομικές Σχολές.
8.Την ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες Διευθύνσεων των Νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού, όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας.
9.Την ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών και σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες.
10.Την γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
11.Την προκήρυξη θέσεων Υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
12.Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
13.Την αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδιοικητή ή άλλον Αξιωματικό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, Υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε δύο ρόλους ταυτόχρονα.
14.Την θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξιωματικού – Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί, με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
15.Την εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
16.Τον σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά και δικαιώνει το αστυνομικό προσωπικό. Απεμπλοκή από το Ν.4093/2012 σχετικά με την υποβολή αυτοδίκαιης αργίας, καθόσον η πειθαρχική διαδικασία στην Ελληνική Αστυνομία κινείται με γοργούς ρυθμούς και ολοκληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις.
17.Ουδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη νέων αντιστοίχων οργανικών θέσεων προς στελέχωσή της και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με προσωπικό, από της ιδρύσεώς της.
18.Την άμεση κατάργηση της παρ. κγ΄ του άρθρ. 9 του Π.Δ. 85/2011 από 16/09/2011 και τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
19.Την δυνατότητα σίτισης των αστυνομικών και μελών οικογενειών τους, σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες, στις πόλεις όπου δεν υπάρχουν αστυνομικές λέσχες.
20.Την άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής Διάταξης του Άρθρου 15 του Π.Δ. 538/1989 «Διαμονή Αστυνομικού Προσωπικού που προβλέπει την υποχρεωτική διαμονή του Αστυνομικού Προσωπικού σε απόσταση μέχρι 15 χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας του.
21.Την εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, με την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων και οι κτιριακές υποδομές δεν αποτελούν μόνο προβλήματα υπηρεσιακής φύσεως. Συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταγγέλλουμε:

1.Την επικείμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρείται χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς και απορρίπτουμε στο σύνολό του το σχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας.
2.Την μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών. Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση των κρατουμένων από αυτές και την αποκατάσταση της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών ως Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Να κινηθεί άμεσα η διαδικασία προκήρυξης θέσεων εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές.
3.Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για θέματα που μας απασχολούν.
4.Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, μείωσης των εισοδημάτων μας και κατάργησης του κοινωνικού κράτους που μας οδηγούν στην εξαθλίωση ως ανθρώπους και ένστολους πολίτες.
5.Και απορρίπτουμε κάθε επιπρόσθετη ενασχόληση των ήδη βεβαρημένων υπηρεσιακών καθηκόντων μας, με αφορμή και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Διεκδικούμε:

1.Την άμεση βελτίωση των συντελεστών υπολογισμού των Βασικών Μισθών από το μισθολογικό κλιμάκιο του Α/Α΄ και άνω, προκειμένου να υπάρξει μερική άρση της αδικίας που συνετελέσθη σε βάρος των Αξιωματικών.
2.Την αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης ως εξής:
i. Για Ανώτατους Αξιωματικούς (μισθολογικά) σε 260,00€
ii. Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι σε 160,00€
iii. Yπαξιωματικοί και Αστυφύλακες σε 120,00€
3.Την επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ την ώρα.
4.Την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης.
5.Την θεσμοθέτηση Επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
6.Την Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.
7. Την αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.
8.Την αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης για όλους τους διοικούντες Αξιωματικούς, επιπέδου Τμήματος, Διεύθυνσης, κλπ. 

 

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 

Χαιρετίζουμε την απόφαση για την διοικητική υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και επισημαίνουμε παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας των κατάλληλων εποπτικών μηχανισμών σε αυτό.

Απαιτούμε :

1.Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με την θεσμοθέτηση επιπλέον εργασιακών πόρων για την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας Ταμείων, μετά την απομείωση των αποθεματικών τους από το PSI.
2.Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών-απωλειών, τις οποίες υπέστησαν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών και των ασφαλιστικών μας Ταμείων από το PSI.
3.Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους.
4.Την αλλαγή της ονομασίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.
5.Την άμεση προώθηση προς υπογραφή του Π.Δ. για τον νέο τρόπο υπολογισμού του Εφάπαξ, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ.
6.Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικονομικών τους, με αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των εν ενεργεία αστυνομικών.
7.Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...