Ημερολόγιο

Ιούνιος.2023
11
Κυριακή
03:05
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 1

Εβδομάδα 263

Μήνας 486

Σύνολο 437748

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 22ου Τακτικού-Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 

Εμείς οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετείχαμε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων που πλήττουν την αστυνομική οικογένεια και τον αστυνομικό οργανισμό.


Εγκαλούμε την κυβέρνηση για την απαράδεκτη συμπεριφορά της απέναντι στους αξιωματικούς, καθώς με τα τελευταία ψηφισθέντα οικονομικά μέτρα προκάλεσε την ισοπέδωση της ιεραρχικής κλίμακας και δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου άδικη και άνιση μεταχείριση για όσους επέλεξαν να προσφέρουν από υψηλότερες θέσεις ευθύνης.
Καταθέτουμε την αγωνία μας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όσον οι πολιτικές της παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του Κοινωνικού Ιστού και τη χρησιμοποίηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας ως κυματοθραύστες της λαϊκής οργής και αγανάκτησης, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.
Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση των αδικιών και του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής της για τους εργαζόμενους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις ακόλουθες προτάσεις μας, που αποτελούν καθολικό αίτημα και προϊόν σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου της συνεδριακής διαδικασίας, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

ΘΕΣΜΙΚΑ

Α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ”.
Β. Άμεση κατάργηση της παρ. κγ΄ του άρθρ. 9 του Π.Δ. 85/2011 από 16/09/2011 και τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Γ. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, χρονικά στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της Οργανικής τους Δύναμης, με βάση τα νέα πληθυσμιακά, εγκληματολογικά και διοικητικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με τη νέα διοικητική αναδιάρθρωση της Χώρας.
Δ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους, όχι ως μια απλή εσωτερικής διοικητικής φύσεως προσαρμογή, αλλά προσαρμογή των υπηρεσιών στα σημερινά δεδομένα και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας παράλληλα με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση με ενημέρωση και εκπροσώπηση της Ομοσπονδία μας.
Ε. Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.
ΣΤ. Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών, (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
Ζ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
Η. Τροποποίηση του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 ΄΄Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας΄΄, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ώστε να εξαλειφθεί η ανωμαλία που έχει παρατηρηθεί όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων καθώς και του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/Β ΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα.
Θ. Υπαγωγή των Αξ/κων ειδικών καθηκόντων στο σύστημα μεταθέσεων (αντικειμενικά κριτήρια του Π.Δ. 100/2003) κατά τα ισχύοντα για τους Αξ/κους γενικών καθηκόντων. -Πρόσληψη προσωπικού ειδικών καθηκόντων (ψυχολόγων) στις έδρες των Α.Δ. χώρας και τις Αστυνομικές Σχολές.
Ι. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες Διευθύνσεων των Νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού, όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας.
ΙΑ. Ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών και σύσταση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων μας που θα εξετάσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες.
ΙΒ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
ΙΓ. Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
ΙΔ. Αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ναυτικό Νοσοκομείο. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
ΙΕ. Αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/τη ή άλλον Αξ/κό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε δύο ρόλους ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα.

ΙΣΤ. Απαιτούμε:

1) Θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξ/κού – Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
2) Εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα Αστυνομικού ενδιαφέροντος.
3) Σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορούν και δικαιώνουν το αστυνομικό προσωπικό.
4) Ουδεμία ίδρυση νέας Υπηρεσίας ή Ομάδας, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη νέων αντιστοίχων οργανικών θέσεων προς στελέχωση της και άμεση κάλυψη των θέσεων αυτών, με προσωπικό, από της ιδρύσεως της.
5) Την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του έργου μας και της αποστολής μας και την διασφάλιση του επαγγέλματός μας από τους παντοειδείς κινδύνους που μας περιβάλλουν.

ΙΖ. Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για θέματα που μας απασχολούν.
ΙΗ. Καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, μείωσης των εισοδημάτων μας και κατάργησης του κοινωνικού κράτους που μας οδηγούν στην εξαθλίωση ως ανθρώπους και ένστολους πολίτες.
ΙΘ. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δίκιο μας και την αξιοπρέπειά μας, ούτε δεχόμαστε τη χρησιμοποίησή μας ως κατασταλτικού μηχανισμού των κοινωνικών αγώνων.
Κ. Καταγγέλλουμε την μετατροπή των Αστυνομικών Σχολών σε κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών και απαιτούμε την άμεση απομάκρυνσή τους από αυτές και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Α. Θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου ενστόλων, το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα δίνει νέα δυναμική και προοπτική στο αστυνομικό προσωπικό.
Β. Άμεση τροποποίηση των συντελεστών υπολογισμού των Βασικών Μισθών από το μισθολογικό κλιμάκιο του Α/Υ΄ και άνω, προκειμένου να υπάρξει μερική άρση της αδικίας που συνετελέσθη σε βάρος των Αξ/κών.
Γ. Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης ως εξής:

i. Για ανώτατους αξιωματικούς (μισθολογικά) σε 260,00€
ii. Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι σε 160,00€
iii.Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες σε 120,00€

Δ. Επαναφορά της νυχτερινής αποζημίωσης στα 2,90 ευρώ την ώρα.
Ε. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης.
ΣΤ. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
Ζ. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.
Η. Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Α. Καταγγέλλουμε την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών να απορρίψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την θεσμοθέτηση πόρων για τα ασφαλιστικά μας Ταμεία από τις καταδικαστικές αποφάσεις και την εκποίηση πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων κ.λ.π. της ΕΛ.ΑΣ. Απαιτούμε την ανάκληση της και την άμεση υπογραφή από τον κ. Αναπλ. Υπουργό της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Β. Απαιτούμε :

1) Την τροποποίηση επί πλέον κοινωνικών πόρων (έκδοση ταυτοτήτων, έκδοση διαβατηρίων, κλήσεις τροχαίας) για την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας Ταμείων, μετά την απομείωση των αποθεματικών τους από PSI.
2) Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους.
2) Την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.

Γ. Την τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του χορηγούμενου εφάπαξ από τα ασφαλιστικά μας Ταμεία Τ.Α.Α.Σ. και Ε.Τ.Υ.Α.Π., ώστε να εξισορροπηθεί η μείωση που θα επέλθει λογω των νέων ( μειωμένων ) βασικών μισθών.
Δ. Να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων. Εξυγίανση των οικονομικών τους, με αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και χωρίς περαιτέρω αύξηση των μηνιαίων παρακρατήσεων των εν ενεργεία αστυνομικών.
Ε. Την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...