Ημερολόγιο

Απρίλιος.2024
12
Παρασκευή
20:50
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 61

Εβδομάδα 388

Μήνας 2970

Σύνολο 473730

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 30ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η  Ομοσπονδία μας στα πλαίσια του πνεύματος εξωστρέφειας και αποκέντρωσης που την διακατέχει, όπως πέρυσι στη Χαλκίδα, έτσι και φέτος πραγματοποιεί το 30ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της στα Ιωάννινα, θέλοντας να αναδείξει τον σπουδαίο ρόλο της Περιφέρειας σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενός θεσμού - θεματοφύλακα του αγαθού της ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας σε ένα  περιβάλλον παρατεταμένης και πολυεπίπεδης κρίσης με κυρίαρχη τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κοινωνικοπολιτικοοικονομικά ιδιόμορφου περιβάλλοντος, προβάλει επιτακτική η ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο θεσμικό της ρόλο και στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών. Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών ασφαλείας, με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Χώρας μας. Στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας μας, υφίσταται τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, τις ζοφερές συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 

Επειδή αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας, τη διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, καθώς και την προάσπιση του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας:

Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

 

Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ

Απαιτούμε:

 1. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ” (υπό τη μορφή της αναγνώρισης επιπλέον τριών -3- ετών συντάξιμου χρόνου, χωρίς την καταβολή εισφορών, ο οποίος να συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης, και μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, μη λαμβανομένου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών από το 2002 έως και τη διαγραφή ή υποβολή της αίτησης αποστρατείας).
 2. Άμεση υιοθέτηση των προτάσεων της ΠΟΑΞΙΑ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του βαθμολογίου αναφορικά α) με την κατοχύρωση παραμονής στο Σώμα (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α. [αποφυγή πρόωρης αποστρατείας], β) με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. και γ) με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή στο βαθμό του Υ/Β’ με μόνο κριτήριο την συμπλήρωση της 11ετους παραμονής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου].
 3. Κατάργηση του Π.Δ. για τις έκτακτες κρίσεις.
 4. Ίδρυση Σχολής Υπαξιωματικών στην οποία θα εισάγονται οι αστυφύλακες με 5 χρόνια παραμονής στο βαθμό και εξέλιξη έως και το βαθμό του Α/Β’, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΤΕΜΑ
 5. Δομική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός (οργάνωση-λειτουργία) των Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλεια του πολίτη.
 6. Άμεση κατάργηση της ρύθμισης του νόμου Παπουτσή (Ν.3938/2011) ο οποίος καθιέρωσε τη δυνατότητα ύπαρξης παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων.
 7. Αύξηση περαιτέρω του αριθμού των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.
 8. Την αντικειμενικοποίηση του Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών με μοριοδότηση του τρόπου αξιολόγησης των κρινόμενων Αξιωματικών.
 9. Προαγωγή των Α/Β’ του ΤΕΜΑ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Α/Α΄, ( του συνόλου της σειράς κατ’ έτος), μετά από την προαγωγή και του  τελευταίου εξερχομένου του ιδίου έτους από τη ΣΑΕΑ.
 10. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 περ. 4 του π.δ. 81/2016 που αφορά στο βαθμό του Α/Δ, προκειμένου να παραταθεί η μεταβατική διάταξη και για τα έτη 2020 έως και το 2022,  ώστε να μην παρουσιαστούν κενά στο βαθμό του Ταξιάρχου κατά τις επερχόμενες κρίσεις Αξιωματικών του έτους 2020 . Το εν λόγω πρόβλημα επήλθε εξ αφορμής των εκτάκτων κρίσεων του Νοεμβρίου 2018 και Ιουλίου 2019.
 11. Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση κ.υ.α.), που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων(πχ τέλη- ΚΟΚ).
 12. Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Ανθυπαστυνόμους, Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
 13. Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ. ιδ΄ του π.δ. 100/2003. Στην περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός είναι ανώτερος, υπάρχει πρόβλημα, καθώς από το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλούνται ότι το προαναφερόμενο π.δ., δεν το έχει προσυπογράψει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
 14. Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων, ΔΕΑΒ, κλπ), αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
 15. Την αναβάθμιση της  Ιατρικής   περίθαλψης   του   αστυνομικού  προσωπικού,  με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων στα Κεντρικά Ιατρεία, καθώς και κάλυψη θέσεων ειδικών παθολόγων στα περιφερειακά Ιατρεία στις έδρες των ΓΕΠΑΔ. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των κληρωτών έναντι ημών.
 16. Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Συμβούλια Κρίσεων.
 17. Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των διοικητών Τμημάτων εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
 18. Τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύγχρονων –λειτουργικών Αστυνομικών  Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν και υπάρχει καταβολή μισθώματος). Επίσης, την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων με την εξασφάλιση όπου απαιτείται κατάλληλων χώρων κράτησης που να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 19. Τροποποίηση του άρθρου 10 §11 κ’§14 του Π.Δ. 27/86 «Άδειες προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας τάξης Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ς αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει η έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου – διαταγής, προκειμένου εξομοιωθεί η έννοια του αστυνομικού γονέα τέκνου ή συζύγου με αναπηρία ή ασθένεια-νόσημα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας με την έννοια του αστυνομικού, ο οποίος έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ως δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με την ως άνω αναπηρία ή ασθένειας νοσήματος.
 20. Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πενταετίας, για τους αστυνομικούς που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
 21. Σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας Police on Line με τράπεζες νομικών πληροφοριών.
 22. Εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης με τα ΜΜΜ της Αττικής και για τους αστυνομικούς της περιφέρειας.
 23. Στελέχωση των διαχειρίσεων των ΓΕΠΑΔ και Δ/σεων Αστυνομίας με προσωπικό, το οποίο διαθέτει πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 24. Έγκαιρη και επαρκής αριθμητικά ενίσχυση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την αστυνόμευση των αεροδρομίων και των τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερα για τους προορισμούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, αυτή να γίνεται από το μήνα Απρίλιο.
 25. Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
 26. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των αστυνομικών, όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
 27. Αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων ΕΛ.ΑΣ (ΔΕΙΚΤΗΣ 3). στους :
   • Αρχηγός                                                        65 έτος
   • Αντιστράτηγος – Υποστράτηγος                       63 έτος
   • Ταξίαρχος                                                      62 έτος
   • Α/Δ’                                                              61 έτος
   • Α/Υ’                                                              59 έτος

 

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Διεκδικούμε:

 1. Την κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και την από κοινού με τα αρμόδια Υπουργεία, σύσταση επιτροπής, για την εκπόνηση νέου μισθολογίου στη βάση των ήδη εκδοθέντων αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της αξιοκρατίας, των προσόντων θέσης και υπηρεσιακής απόδοσης.
 2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
 3. Διπλασιασμό του επιδόματος για τους αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης των Δ/νσεων Αστυνομίας Χώρας, εφόσον απασχοληθούν για το λόγο αυτό πέραν των 10 ημερών.
 4. Σύσταση επιτροπής για την εξέταση παροχής οικονομικών κινήτρων- επιδόματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που κατά γενική ομολογία οι συνθήκες καθημερινότητας επιβάλλουν υπερεργασία και υπέρμετρη καταπόνηση.
 5. Χορήγηση επιδόματος στους κατόχους Πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχο με αυτό που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους.
 6. Ωρομίσθια αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση.
 7. Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου αντιστοίχου με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

 

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Απαιτούμε :

 1. Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού, με παράλληλη προσαύξηση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώρισή της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο Σώμα.
 2. Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση κ.υ.α.), που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
 3. Την μετονομασία του Μ.Τ.Σ. σε Μ. Τ. Στρατού – Αστυνομίας, με παράλληλη αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου. Καμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων.
 4. Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
 5. Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 καθόσον παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και ανταποδοτικότητας.
 6. Ενεργοποίηση του Τμήματος Ενστόλων εντός του ΕΦΚΑ προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη απονομή των στρατιωτικών και πολιτικών συντάξεων.

Καταγγέλλουμε:

 • Τις όποιες προσπάθειες σπίλωσης του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και κυρίως η στοχοποίηση των Ειδικών Δυνάμεών της, κατά τρόπο ιταμό και προσβλητικό για την προσφορά τους στη διατήρηση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα δύσκολα χρόνια των εξεγέρσεων που επέφεραν τα μνημόνια.
 • Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
 • Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, της μείωσης των εισοδημάτων μας και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, που μοιραία μας οδηγούν ως ένστολους στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις οικογενειακές και  εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.
 • Την φτωχοποίηση των αποστράτων (συνταξιούχων) συναδέλφων μας και την υποτίμηση των κόπων της μακρόχρονης και επίπονης εργασίας τους.

Δ΄. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

     

 • Το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του αστυνομικού έργου και την αναγνώριση της επικινδυνότητάς του.
 • Την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ. που αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την αναγνώριση της ύπαρξης ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της εξασφάλισης του βιοτικού του επιπέδου .
 • Τη θεσμική και υλικοτεχνική θωράκιση του Σώματος σε ένα χρονικό σημείο το οποίο είναι κομβικό για την επιβίωσή του και την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

 

Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2019

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...