Ημερολόγιο

Οκτώβριος.2023
1
Κυριακή
07:35
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 8

Εβδομάδα 315

Μήνας 8

Σύνολο 448548

Το περιοδικό μας...

15ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 1 και 2 Νοεμβρίου 2007, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών (κτίριο Γ.Α.Δ.Α.) το 15ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.).
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 247-2007
Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
1. Σας γνωρίζουμε ότι την 1 και 2 Νοεμβρίου 2007, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών (κτίριο Γ.Α.Δ.Α.) το 15ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.).
2. Το Συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 150 σύνεδροι (εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Αξιωματικών – Ανθυπαστυνόμων μελών μας) και μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ, Βουλευτές – Εκπρόσωποι των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ, εκπρόσωποι Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας καθηγητής του Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, , Ανώτατοι Αξιωματικοί, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και πολλοί συνάδελφοι.
3. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αφορούν τους Αξιωματικούς – Ανθυπαστυνόμους μέλη μας και το Σώμα μας, καθορίσθηκε το Διεκδικητικό μας Πλαίσιο, αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα πορεία επίλυσης των αιτημάτων μας και αποφασίσθηκε, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας μέχρις ότου ευοδωθούν οι στόχοι μας.
4. Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των συνέδρων, εγκρίθηκε Ψήφισμα, το οποίο έχει ως εξής:
Το 15ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα 2 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα, μετά από 2ήμερο γόνιμων και εποικοδομητικών συζητήσεων, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ το ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα των οποίων η άμεση διευθέτηση, λύση και ικανοποίησή τους από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την επαγγελματική και οικονομική διασφάλιση, την κοινωνική και ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και την θωράκιση του επαγγέλματος μας με θεσμούς διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας.
ΘΕΣΜΙΚΑ

α. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή της Οργανικής τους Δύναμης, με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.
β. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησησης κ.λ.π.).
γ. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας και πλήρους διαφάνειας, με την συμμετοχή εκπροσώπων μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.
δ. Κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, να θεσπισθούν αντίστοιχοι “κανόνες ομαλής ετήσιας εκροής Ανωτάτων Στελεχών”, ήτοι ανώτατος χρόνος στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των Ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
ε. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
στ. Βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων κατά τα ισχύοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ζ. Ανακατανομή των κατά βαθμό Οργανικών Θέσεων των Αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής και των Αξιωματικών ΤΕΜΑ, οι καταληκτικοί βαθμοί των οποίων πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τον Ταξίαρχο και Αστυνομικό Διευθυντή, αντίστοιχα και προαγωγή στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή με τη συμπλήρωση 18 ετών Αξιωματικού.
η. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά τους και άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος.
θ. Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό συνεπειών του νόμου 3169/2003.
ι. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας..
ια. Ριζική αναμόρφωση και ουσιαστική αναβάθμιση του αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος, με πραγματική ενσωμάτωση των Παραγωγικών Σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αύξηση αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές και ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στα Επτάνησα.
ιβ. Συνολική γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς. 
ιγ. Συμπλήρωση – τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2265/94 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των Ενώσεών μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
ιδ. Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής πολιτικής για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας, επιδότηση ενοικίου κλπ).
ιε. Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
ιστ. Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του Ιδρύματος ‘Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, να συμμετέχουν τα παιδιά των αστυνομικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των γονέων τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”.
β. Αύξηση του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού κατά 140 € και αναπροσαρμογή των συντελεστών.
γ. Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
δ. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόληση και για την πρόσθετη εργασία των Διοικητών Αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει του Π.Δ. 254/2003.
ε. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
στ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους Αξιωματικούς.
ζ. Ενσωμάτωση του Εκλογικού Επιδόματος στις μηνιαίες αποδοχές.
η. Αύξηση της αποζημίωσης εργασίας πέραν του 5νθημέρου σε 90 ευρώ.
θ. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις.
ι. Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση διοικητικών τροχονομικών παραβάσεων και την έκδοση ταυτοτήτων.
β. Ισότιμη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.
γ. Απόδοση ΤΑΑΣ σε ποσοστό 98%.
δ. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

α. Εξαίρεση του αστυνομικού προσωπικού από τις Διατάξεις του Ν. 2084/92.
β. Η επέκταση της ισχύος των διατάξεων Ν.Δ. 142/74 (μάχιμη 5ετία) για την υπηρεσία που εκτελείται μετά την 1-1-1993, να γίνεται χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών.
γ. Επέκταση της ΄΄3ετίας Κονδύλη΄΄ σε όλο το προσωπικό, χωρίς όρους και περιορισμούς.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ


Κάθε δίωξη, πειθαρχική ή άλλη, για ενέργειες, κριτική και δηλώσεις που ασκούνται μέσα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής δράσης.
Π Ρ Ο Σ Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε


Σε μία σύγχρονη δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, με Κοινωνικό Πρόσωπο και Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό.
ΛΕΜΕ ΝΑΙ


Σε δίκαιους – δυναμικούς αγώνες για κοινωνική, ηθική και οικονομική αποκατάσταση των Αστυνομικών.

 

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...