Ημερολόγιο

Μάιος.2021
16
Κυριακή
18:54
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 35

Εβδομάδα 410

Μήνας 1204

Σύνολο 366350

Το περιοδικό μας...

Διαμαρτυρία (Π.Ο.ΞΙ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.) για την ανάσχεση των Δαπανών στην ΕΛ.ΑΣ.

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Για την ανάσχεση των δαπανών που αφορούν
στις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Η ανάσχεση των δαπανών για τις λειτουργικές ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών και οι δραστικές περικοπές κονδυλίων αλλοιώνουν την ικανότητα της Αστυνομίας στον αγώνα της εναντίον του εγκλήματος και της παρανομίας. Εξασθενούν δε, την εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντί της.

Οι Ομοσπονδίες μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δέκτες εντόνων παραπόνων και καταγγελιών, τόσο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων μας, όσο και συναδέλφων και προϊσταμένων υπηρεσιών, λόγω των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται εξαιτίας της κατάργησης ή της μη έγκαιρης έγκρισης των σχετικών πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, την θέρμανση, την αγορά αναλώσιμων υλικών και ειδών υγιεινής κ.λ.π.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν μείνει χωρίς απόθεμα γραφικής ύλης, χωρίς βασικά είδη για την ατομική υγιεινή και το κυριότερο, τα περισσότερα υπηρεσιακά οχήματα κινούνται χωρίς την απαραίτητη συντήρηση με αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να έχουν ακινητοποιηθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας, αλλά κυρίως τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων σ’ αυτά. Παράλληλα, παραμένουν ανεξόφλητα τα υπομνήματα για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού από το έτος 2009 και εντεύθεν, που σημειωτέον αποτελούν καθημερινή ανάγκη και βασικό συστατικό λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ.(μετακινήσεις για λήψη μέτρων τάξης – παρουσία ως μάρτυρες σε δικαστήρια – μεταγωγές κρατουμένων – εκπαιδεύσεις προσωπικού κ.λ.π.).

Η κατάσταση όμως σήμερα έφτασε στο απροχώρητο.

Γνωρίζουμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα μας όμως, αδυνατούμε να δεχθούμε φαινόμενα παράλυσης και απαξίωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, της μόνης κρατικής υπηρεσίας που οφείλει να εγγυάται και να περιφρουρεί καθημερινά την κοινωνική γαλήνη και ασφάλεια των πολιτών.

Οι συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα περιγράφουν ήδη με μελανά χρώματα τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται εξαιτίας της μη έγκαιρης έγκρισης των σχετικών πιστώσεων για δαπάνες που έχει ως συνέπεια:

- τον παροπλισμό οχημάτων (το 80% του συνόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται εκτός των ορίων εγγύησης της καλής λειτουργίας),
- την διακοπή παροχής καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων (λόγω μη εξόφλησης των οφειλομένων δαπανών),
- την διακοπή ανεφοδιασμού πετρελαίου θέρμανσης,
- την παύση αγοράς αναλώσιμων υλικών και ειδών υγιεινής,
- την αναστολή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών και κρατητηρίων,
- το πρόβλημα στη σίτιση των κρατουμένων λόγω εξάντλησης και μη αναπλήρωσης της παγίας προκαταβολής των Υπηρεσιών,
- την αδυναμία εφοδιασμού - προμηθειών ειδών ατομικού εξοπλισμού (ομάδων ΔΙΑΣ, R/T οχημάτων κ.λ.π).

Απαράδεκτη είναι επίσης και η μη απόσβεση δαπανών οδοιπορικών (600.000 περίπου εκκρεμή υπομνήματα) αλλά και η δυσλειτουργία από την υποστελέχωση των υπηρεσιών, λόγω συνταξιοδοτήσεως πολλών αστυνομικών τον τελευταίο χρόνο.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν και συνέπειες ηθικών διαστάσεων καθώς π.χ. δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται έλεγχος οχημάτων με όχημα Τροχαίας ακατάλληλο για κυκλοφορία λόγω ελλιπούς συντήρησης.
Η μη έγκαιρη έγκριση των σχετικών πιστώσεων οφείλεται στην κατάργηση της Δ/νσης του Ελεγκτηρίου Δαπανών (Π.Δ. 113/2010), του οποίου οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), η οποία αφενός μεν είναι υποστελεχωμένη, “κινείται” με χρονοβόρες διαδικασίες που δεν μπορούν να προλάβουν την καθημερινή ροή αναγκών – υποχρεώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, αφετέρου δε για την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης απαιτεί την εξόφληση τυχόν υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται υπόλοιπο ποσοστού διάθεσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

Οι Ομοσπονδίες μας,

καλούν άμεσα την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών

να δώσουν την ενδεικνυόμενη λύση, προκειμένου να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ σε ποσοστό διάθεσης 100% σε ορισμένους ΚΑΕ στην Ελληνική Αστυνομία για να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της.
Καλούν επίσης την Κυβέρνηση να προγραμματίσει ικανό αριθμό νέων προσλήψεων Δοκίμων Αστυφυλάκων το προσεχές εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτό επιτάσσουν οι κρίσιμες συνθήκες που δεχόμαστε ως Χώρα.

Αυτό απαιτεί η Ελληνική Κοινωνία.

 

ΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.

ds poaxia_poasy_no_sfrag

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...