Ημερολόγιο

Μάιος.2021
12
Τετάρτη
07:16
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 5

Εβδομάδα 176

Μήνας 970

Σύνολο 366116

Το περιοδικό μας...

Πρόταση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για βελτίωση ρυθμίσεων του Ν. 3986/2011 για τους ένστολους

 

ΘΕΜΑ : «Βελτίωση ρυθμίσεων Ν. 3986/2011 (Εφαρμοστικός Νόμος), που αφορούν τους ενστόλους».


Κύριοι Υπουργοί,


Στον Ν. 3986/2011 (εφαρμοστικός νόμος) που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή, εμπεριέχονται δ/ξεις, οι οποίες όχι μόνο θίγουν κατάφωρα τους ενστόλους, αλλά υφίστανται και πάλι άδικη αντιμετώπιση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους τους Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα : 


Α. Με την δ/ξη του άρθρ. 38 παρ. 5β του Ν. 3986/2011, επιβάλλεται το πάγωμα όλων των μισθολογικών προαγωγών και ωριμάνσεων. Η διάταξη αυτή, επιφέρει δυσανάλογα μεγαλύτερες μειώσεις αποδοχών στο ένστολο προσωπικό, σε σχέση με τους άλλους Δημοσίους Λειτουργούς των ειδικών μισθολογίων, καθότι οι αποδοχές των ένστολων επηρεάζονται καθοριστικά από τις μισθολογικές προαγωγές.

Για την άρση της αδικίας αυτής και λόγους ίσης μεταχείρισης, παρακαλούμε όπως κατά τη συζήτηση την προσεχή εβδομάδα στη βουλή του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» να ενσωματώσετε την παρακάτω τροπολογία – προσθήκη, η οποία υπόψη, ουδεμία επιβάρυνση επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό και επομένως, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Επιπλέον είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας, καθότι σε διαφορετική περίπτωση οι ένστολοι που θα ελάμβαναν μισθολογική προαγωγή μετά την 1-7-2011, υφίστανται δυσμενή μεταχείριση παρόλο που τελούν σε όμοιες περιστάσεις και μάλιστα εντός του ιδίου οικονομικού έτους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟ...,


Οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν 3986/2011 (Α' 152), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β μέρους του Ν 3205/2003, εξαιρουμένων των προσώπων του κεφαλαίου Ζ, που αφορά στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Β. Με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 38 του Ν.3986/2011, καθιερώθηκε ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ, στην ενίσχυση του οποίου συμβάλλει και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο είναι ασφαλισμένο στην πρώην Αστυνομία Πόλεων σε ποσοστό 32%.
Η συντριπτική πλειοψηφία όμως του ανωτέρου προσωπικού (68%), είναι ασφαλισμένο στο Μ.Τ.Σ. και πάρα ταύτα θα καταβάλλει αναγκαστικά την ειδική εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ, με το οποίο όμως δεν έχει κανενός είδους ασφαλιστική σχέση. Αντίθετα το ορθό και το δίκαιο είναι η εισφορά αυτή να καταβάλλεται υπέρ του Μ.Τ.Σ., το οποίο ως γνωστόν αντιμετωπίζει όχι μόνο σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας, αλλά και σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και προκειμένου να χορηγήσει το μέρισμα λαμβάνει συνεχώς επιχορήγηση σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Οικονομικών.
Για το λόγο αυτό, η ως άνω δ/ξη προτείνουμε να αντικατασταθεί με την παρακάτω ρύθμιση, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη……και Κοινωνικής Ασφάλισης». Με την εν λόγω δ/ξη τα έσοδα του Μ.Τ.Σ. θα αυξηθούν κατά 8.364.000,00€, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποπληρωμή της οφειλής του Ταμείου προς το Δημόσιο και να λειτουργήσει αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα με ταμειακό πλεόνασμα. 


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟ...,


Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 (Α* 152), αντικαθίσταται ως εξής; "Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ. η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ., εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι ασφαλισμένο στο Μετοχικά Ταμείο Στρατού, για το οποίο η ειδική εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Μ.Τ.Σ."

Τα Πολιτικά Κόμματα του Κοινοβουλίου  που κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για την στήριξη και προώθηση των δίκαιων αυτών αιτημάτων μας.

ds _poaxia_20092010_400

 

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...