Ημερολόγιο

Μάιος.2021
18
Τρίτη
01:19
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 2

Εβδομάδα 40

Μήνας 1262

Σύνολο 366408

Το περιοδικό μας...

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Α/Α΄

 

κ. Αρχηγέ,Με τις κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν πέραν των 173 κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄.

Όπως προκύπτει από την επετηρίδα του έτους 2011, για τους κρινόμενους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, προς κάλυψη των ως άνω αναφερθέντων κενών οργανικών θέσεων, οι (111) προέρχονται από την Τάξη Έτους 1999 και οι υπόλοιποι (62) από την Τάξη Έτους 2000.

 
Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικών, καθορίζεται για τον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ σε πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη συνολικής Υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία δύο (2) έτη στο βαθμό. Η Τάξη των Αξιωματικών του 2000 πληρεί και τις δύο αυτές ελάχιστες προϋποθέσεις, καθόσον συνολικά, ως Αξιωματικοί, έχουν (11) έτη υπηρεσίας, από τα οποία τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, μιας και προήχθησαν στον κατεχόμενο βαθμό το έτος 2007.


Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι η προαγωγή των (62) περίπου Αστυνόμων Β΄, της Τάξης Έτους 2000, στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά, χωρίς την πρόφαση «κωλυμάτων», που φυσικά δεν υφίστανται, αλλά και κυρίως δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 24/1997. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε μια σαφή διάκριση, σε βάρος βεβαίως των προαναφερθέντων Αξιωματικών, αλλά και μία ευθεία καταστρατήγηση του ως άνω Π.Δ.
 Εκτός των ανωτέρω, η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης και σχετικών με το θέμα εγγράφων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, αλλά και την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του βαθμού του Αστυνόμου Α΄, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το Π.Δ. 24/1997.

ds _poaxia_20092010_400

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...