Ημερολόγιο

Μάιος.2021
16
Κυριακή
18:25
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 33

Εβδομάδα 408

Μήνας 1202

Σύνολο 366348

Το περιοδικό μας...

Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών-Προώθηση κ.υ.α.».


Κύριοι Υπουργοί,


1.α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2018/92 συνεστήθη Ίδρυμα με την Επωνυμία «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» με έδρα την Αθήνα, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ελέγχεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Διεύθυνση Οικονομικών) και σκοπός του είναι:

ι. Η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Πολιτικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιι. Η λειτουργία Θερέτρων, για το προσωπικό της προηγούμενης περίπτωσης.
β. Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται αποκλειστικά από τα οικονομικά πλεονάσματα των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας (Κυλικεία -Πρατήρια - Εστιατόρια) που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.1590/1986 και ως εκ τούτου η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
2. Επιπλέον, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής δύο (2) λογαριασμοί αρωγής:
α. Ο "Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας", ο οποίος συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του, που είναι όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που οφείλονται σε θάνατο του μετόχου, σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου, σε βαρεία νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του για τη θεραπεία της οποία απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπιση της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.
Πόροι του ανωτέρω λογαριασμού αποτελούν κυρίως η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μετόχων του, καθώς και οι δωρεές, κληρονομιές ή άλλες παροχές υπέρ του σκοπού του λογαριασμού, έσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, τόκοι καταθέσεων, καθώς και έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
β. Ο "Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", ο οποίος συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης, μία φορά το χρόνο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.
Πόροι του ανωτέρω λογαριασμού αποτελούν κυρίως οι εφάπαξ κατ' έτος, (το μήνα Δεκέμβριο), υποχρεωτική εισφορά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δευτερευόντως οι δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του λογαριασμού, έσοδα από καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλης μορφής εκδηλώσεις, τόκοι καταθέσεων, έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
γ. Οι ανωτέρω λογαριασμοί λειτουργούν:
ι. Εκτός προϋπολογισμού και δεν επιχορηγούνται από αυτόν.
ιι. Είναι διανεμητικοί λογαριασμοί. συνεστήθησαν και λειτουργούν στα πλαίσια τγκ αλληλεγγύης του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφενός για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που προέρχονται από έκτακτα περιστατικά (θάνατος, τραυματισμός κ.λ.π.) και αφετέρου για την προστασία των οργανικών οικογενειών και ενίσχυση της υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών.
ιιι. Η κίνηση των λογαριασμών υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Κύριοι Υπουργοί

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ανωτέρου Ιδρύματος, το Δ.Σ. του οποίου συγκροτείται από συνάδελφους αλλά και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων ( Π.Ο.ΑΞΙ.Α. – Π.ΟΑΣ.Υ.), υπήρξε άψογη και άμεμπτη έχοντας βοηθήσει εκατοντάδες συναδέλφους που έχριζαν οικονομικής βοήθειας και έχοντας δημιουργήσει παράλληλα ένα αποθεματικό ύψους 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όπως τονίσθηκε και παραπάνω προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία. Προξενεί επομένως απορία και ερωτηματικά η διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, να υπαγάγει τους ανωτέρω λογαριασμούς στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, όταν μάλιστα έχουμε την κακή εμπειρία από την υπαγωγή της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίων Δαπανών στην εν λογω υπηρεσία, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσλειτουργίες σε όλο τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, εκτός και αν υποκρύπτεται πρόθεση της Κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει για να καλύψει άλλα ελλείμματα τα αποθεματικά των δυο αυτών λογαριασμών. Γι’ αυτό και σας παρακαλούμε, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η ένταξη του ειδικού λογαριασμού αρωγής του Ιδρύματος Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στους ελεγχόμενους φορείς από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ,διαφορετικά σας γνωρίζουμε, ότι θα προβούμε εμείς σε κάθε νόμιμη και θεμιτή ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και να προστατέψουμε τα αποθεματικά του Ιδρύματος που δημιουργήθηκαν από το υστέρημα του Έλληνα Αστυνομικού.

 

ds _poaxia_no_sfragides

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...