Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος.2021
18
Σαββάτο
19:35
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 52

Εβδομάδα 472

Μήνας 4320

Σύνολο 380928

Το περιοδικό μας...

Αποτελέσματα Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 25/06/2020

DS Poaxia1 1024x576Μετά από την αναγκαστική προσαρμογή των λειτουργιών της Ομοσπονδίας μας στα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του φονικού ιού COVID-19 και την επιστροφή σε μια ιδιάζουσα «κανονικότητα», το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε, στις 25 Ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού προέβη σε ανασκόπηση της πορείας των αιτημάτων μας, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επίλυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ψήφισμα του 30ου συνεδρίου, όσο και το υπόμνημα που έχουμε καταθέσει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε θετική έκβαση  πολλών εκ των αιτημάτων μας και ειδικότερα αυτού της αύξησης του ορίου ηλικίας για τους Αστυνομικούς Διευθυντές που παραλείπονται κατά τις ετήσιες κρίσεις, από το 30ο στο 33ο έτος, καθώς και της κατάργησης των διατάξεων του Π.Δ. για τις έκτακτες κρίσεις και των φωτογραφικών διατάξεων που έδιναν τη δυνατότητα προαγωγής αστυνομικών με πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ, ανεξαρτήτως της σχολής αυτών.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ό,τι:

  • 'Εχει δρομολογηθεί και εκκρεμεί η δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων για την επέκταση των ορίων ηλικίας από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω, καθώς και αυτό της προαγωγής των Αστυνόμων Β’  του ΤΕΜΑ, στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ μετά από την προαγωγή και του τελευταίου εξερχομένου του ιδίου έτους από τη ΣΑΕΑ, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
  • Μετά από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση της ΠΟΑΞΙΑ συγκροτήθηκε ήδη στο Αρχηγείο Επιτροπή με αποκλειστικό αντικείμενο το θέμα της διασφάλισης της 35ετούς παραμονής στο Σώμα των Αξιωματικών της ΣΑΕΑ, με συμπλήρωση των προβλεπομένων ετών υπηρεσίας, σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει κληθεί να περατώσει τις εργασίες της έως την 21η Αυγούστου 2020 και η Ομοσπονδία μας  θα παρακολουθήσει στενά τις εργασίες της, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο ωφέλιμο αποτέλεσμα.

DS Poaxia2 1024x683Επίσης, από τον Ειδικό Γραμματέα επί Οικονομικών Θεμάτων κ. ΠΛΑΤΙΑ Κωνσταντίνο, έγινε ενημέρωση των μελών σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο ψήφισμα του Συνεδρίου μας και αφορούν σε αύξηση του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινά), αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας με τους όρους και προϋποθέσεις  πριν την ψήφιση του ν. 4387/2016, θεμάτων που άπτονται της ασφάλισης των υγειονομικών αξιωματικών και μηχανικών, καθώς και της ρύθμισης του μερίσματος (αντιστοίχιση μεριδίου στη βάση του ν. 4472/2017) του ΜΤΣ, της μάχιμης πενταετίας, όπως αυτή έχει προωθηθεί από την Ομοσπονδία μας.

Τέλος, το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, εξουσιοδότησε το προεδρείο όπως προβεί σε έρευνα αγοράς για τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης με αντικείμενο την θεσμοθέτηση της εργασίας του αστυνομικού ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική πρόταση για το θέμα αυτό, στηριγμένη σε σύγχρονα οικονομικά εργαλεία, τα οποία θα απεικονίζουν την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε ως προς αυτήν τη διεκδίκησή μας.

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει την προσπάθεια για τη διατύπωση προτάσεων και θέσεων για τα θέματα που απασχολούν το Σώμα των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτσι ώστε αυτές να αποτελούν τη βάση για τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της Ηγεσίας, όπως καταδείχθηκε καταφανώς και με την πρόταση για τη διασφάλιση της 35ετούς παραμονής στην ενεργό υπηρεσία. Η θεσμική μας λειτουργία αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων με τον πλέον ορθολογικό τρόπο τόσο για τους συναδέλφους όσο και για το Σώμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και η ευθύνη της Ομοσπονδίας αλλά και της διοίκησης, μας καλεί να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

2014 poaxia no ypografes

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...