Καταστατικό της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 
Δείτε εδώ το καταστατικό μας