ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - Ένας σύγχρονος μάνατζερ - Του κ. Κωνσταντίνου ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

 

Ξεκινώντας την καριέρα ο Έλληνας Αξ/κός, με εισαγωγή του στην Σχολή Αξ/κών, ονειρεύεται την στιγμή που καταξιωμένος πλέον υπηρεσιακά θα κληθεί να διοικήσει κάποια αυτοδύναμη αστυνομική μονάδα.

Από την εκπαίδευση του στη σχολή Αξ/κών λαμβάνει όλα εκείνα τα εφόδια που θα του είναι χρήσιμα στο έργο του αυτό. Γιατί διοικώντας θα πρέπει να αναδεικνύει συνεχώς τα προτερήματα του και με το εύρος των γνώσεων και των ικανοτήτων του να αντιπαρέρχεται τις δύσκολες καταστάσεις, δίνοντας πάντα την ορθή λύση. Η εμπειρία είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και κατά βάση ως κατώτερος Αξ/κός καλείται από άλλα πόστα (Υποδιοικητού, δεύτερου Αξ/κού, Αξ/κού υπηρεσίας), να αποκτήσει εκείνα τα εφόδια και χαρίσματα που θα τον ολοκληρώσουν ως προσωπικότητα.

Εν συνεχεία, αναλαμβάνοντας την διοίκηση αστυνομικής μονάδος, ως σύγχρονος μάνατζερ, θα πρέπει να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο, ώστε να πετύχει στο έργο του. Έχει όμως τα μέσα ο Διοικητής για να πετύχει στην αποστολή του; Του εξασφαλίζεται το απαραίτητο προσωπικό και τα υλικά μέσα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του;

Έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία προσωπική στρατηγική, με στόχο την αναβάθμιση της μονάδας που διευθύνει;

Έχει τον χρόνο να ελέγξει, να κατευθύνει και να αξιολογήσει το προσωπικό του;

Δυστυχώς στην πράξη ο Διοικητής δεν είναι ανεξάρτητος κι ελεύθερος στην επιλογή της δράσης του για τους παρακάτω λόγους:

1.- Το προσωπικό που διοικεί δεν το επιλέγει ο ίδιος.
2.- Η χρησιμοποίηση του και σε άλλες ανελαστικές υπηρεσίες, πλην της Διοίκησης, ακυρώνει πολλές φορές τον ρόλο του.
3.- Η χρησιμοποίηση μέρους του προσωπικού που διοικεί, από προϊστάμενες Διευθύνσεις, αποδιοργανώνει το όποιο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης του.
4.- Η παράλληλη ενασχόληση, τόσο με την διοίκηση της μονάδας του, όσο και με άλλα παράλληλα καθήκοντα που του ανατίθενται, δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην αποστολή του.

5.- Ο ασφυκτικός ελεγκτικός μηχανισμός που εκδηλώνεται από τους προϊσταμένους του, δημιουργεί συνθήκες αναστολής κάθε διάθεσης για καινοτόμες πρωτοβουλίες δράσης.

Επομένως ο Διοικητής, αν και θα έπρεπε να είναι ένας σύγχρονος μάνατζερ, αδυνατεί να οργανώσει και να διευθύνει την μονάδα που διοικεί, έτσι ώστε να πετύχει στην αποστολή του.

Αυτό συμβαίνει, αφ' ενός μεν διότι δεν έχει την απαιτούμενη ελευθερία δράσης που θα του επέτρεπε να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως συγχρόνου μάνατζερ και αφ' ετέρου, διότι δεν έχει τον απαραίτητο προσωπικό χρόνο να ασχοληθεί σοβαρά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων του.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι ο σημερινός Διοικητής ως σύγχρονος μάνατζερ για να πετύχει στον ρόλο του, πρέπει να έχει ελεύθερο πεδίο δράσης.
Ο Διοικητής κατά βάση δεν θα πρέπει να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες εκτός του τομέα ευθύνης του Τμήματος του, όταν δε τούτο συμβαίνει θα πρέπει στη διαταγή να αναφέρεται ρητά ο αναπληρωτής του, καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα θα πρέπει από την Υπηρεσία του να θεωρείται απών. Το ρεπό (ημερήσια ανάπαυση) του Διοικητή ή Διευθυντή θα πρέπει να αρχίζει από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας και να τελειώνει την 06η ώρα της επόμενης.

Ο Διοικητής δεν θα πρέπει κατά βάση να μετέχει στα Πειθαρχικά Συμβούλια ως Πρόεδρος ή μέλος καθώς και σε άλλες υπηρεσιακές επιτροπές για να είναι απαλλαγμένος από πάρεργα που αναστέλλουν τη δράση του.

Στα ως άνω Συμβούλια και επιτροπές θα πρέπει να μετέχουν Επιτελικοί Αξ/κοί και όχι μάχιμοι Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών.
Ο Διοικητής κατά βάση θα πρέπει να ασχολείται με την διοίκηση και μόνο της μονάδος του και όχι με αλλότρια καθήκοντα. Έτσι θα μπορεί να ελέγχει καλύτερα το προσωπικό του και να προγραμματίζει ασφαλέστερα τη δράση του.

Επίσης θα πρέπει να του εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος διοίκησης (2 ή 3 έτη) για να μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες δράσης για την αναβάθμιση της μονάδας του.

Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του πρέπει επιτέλους να αποκτήσει τα εχέγγυα εκείνα που θα του εξασφαλίσουν στοιχειωδώς προϋποθέσεις επιτυχίας.

Επιπλέον, χρειάζεται τη θωράκιση εκείνη, που θα του επιτρέψει ανεπηρέαστος από εξωγενείς παράγοντες, να επιδοθεί στο έργο του.

Τέλος, πρέπει να παύσει να βρίσκεται μετέωρος μεταξύ σφύρας και άκμονος, πιεζόμενος τόσο από τους προϊσταμένους του, όσο και από τις πολλαπλές και παράλληλες ενασχολήσεις του. Και βέβαια, δεν κινείται προς την κατεύθυνση αυτή σύγχρονο νομοθέτημα, που υποχρεώνει τον Διοικητή Αξ/κό να επιλαμβάνεται προσωπικά σε κάθε ανάγκη της υπηρεσίας του, ελλείψει βαθμοφόρων. Είναι μεγάλη η ευθύνη της διοίκησης και για να είναι συνεπής και αποτελεσματικός στην αποστολή του ο Διοικητής, δεν χρειάζεται κι άλλα βαρίδια.


Αν όλες οι προϋποθέσεις που προανέφερα υπάρξουν, τότε θα μπορεί ο Διοικητής να αξιολογηθεί σωστά και κυρίως με γνώμονα τις διοικητικές του ικανότητες. Για να αναδειχθεί σε σύγχρονο μάνατζερ, όπως απαιτεί η θέση του, θα πρέπει πρωτίστως να του εξασφαλιστεί από την Ηγεσία, η ελευθερία δράσης που χρειάζεται. Επιπροσθέτως θα πρέπει η ανταμοιβή του να είναι η ανάλογη αφού ως στέλεχος, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, στον οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της Αστυνομίας.

Και επιτέλους να αντιληφθούν οι αρμόδιοι, ότι ο Διοικητής πρέπει να ενεργεί ως σύγχρονος μάνατζερ και όχι ως καταπιεσμένος είλωτας του Συστήματος.

Του Αστυνόμου Α΄ κ. Κωνσταντίνου ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

Πηγή Δημοσιευμένου Άρθρου:

Περιοδικό «Αξιωματική Αστυνομία», σελ. 26 – 27
Τεύχος 7ο
Ιούλιος 2005