Χαιρετισμός Προέδρου

 

Χαιρετισμός Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας


Αστυνόμου Α'  κ. Ανδρέα Γ. ΒΕΛΛΙΟΥ 

   


  

 ...αναμένεται