Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα

 

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας

Αστυνόμου Α'  κ. Πέτρου Αθανασάτου

   

 

 ...αναμένεται