Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα

 

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας

Αστυνόμου Α'  κ. Ανδρέα Γ. ΒΕΛΛΙΟΥ