Διεξαγωγή 22ου Ετήσιου Τακτικού - Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 

ΘΕΜΑ:«22ο Πανελλήνιο (Εκλογο-Απολογιστικό) Συνέδριο Π.Ο.ΑΞΙ.Α.».


1. Γνωρίζεται ότι το 22ο Ετήσιο Τακτικό – Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2012, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. Παράλληλα με απόφαση του Δ.Σ. και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3938/2011, τις ανωτέρω ημερομηνίες ορίστηκε η πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για τα Συλλογικά Όργανα της Ομοσπονδίας.

2. Στο συνέδριο μας θα συζητηθούν, (Ημερήσια Διάταξη):

α) Ο Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του παρελθόντος έτους.
β) Τα συσσωρευμένα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες όπως : Περικοπή μισθών και κονδυλίων, έλλειψη μέσων και προσωπικού και κατάθεση προτάσεων για την διαμόρφωση νέου μισθολογίου.
γ) Το νέο εργασιακό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται κάτω από τις παρούσες συνθήκες κρίσεως.
δ) Το μέγιστο πρόβλημα που έχει ανακύψει από την απομείωση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών μας Ταμείων λόγω του PSI – Προτάσεις για την αντιμετώπισή του.
ε) Κάθε άλλο θέμα που ήθελε τεθεί από τους συνέδρους.

3. Εκτός των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.
4. Τα έξοδα κίνησης των συμμετασχόντων θα καλυφθούν από τις Ενώσεις σας, ενώ τα έξοδα σίτισης – διαμονής από την Ομοσπονδία.
5. Οι συμμετέχοντες που προέρχονται από την επαρχία, θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο «President» επί της Λ. Κηφισίας, αριθμ. 43, τηλ. 210 – 6989000. Άφιξη συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο από 14:00΄ ώρα της 27-11-2012 και αναχώρηση μέχρι 12:00΄ ώρα της 29-11-2012. Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, παρακαλούνται μέχρι την 05-11-2012 να μας γνωρίσουν τα ονοματεπώνυμα των συνάδελφων που θα συμμετάσχουν καθώς και το πώς θα διαμείνουν στα δίκλινα δωμάτια.
6. Οι κ.κ. Πρόεδροι των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για τη χορήγηση βεβαίωσης εκλογής (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα), καθώς και φωτοαντιγράφου του παρόντος εγγράφου στους Αντιπροσώπους των Ενώσεών τους.


Πρόγραμμα Συνεδρίου:


Τετάρτη 28-11-2012

- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής : Ώρα 08:00΄ - 09:00΄ .
- Πέρας Προσέλευσης Προσκεκλημένων : Ώρα 09:30΄.
- Έναρξη Εργασιών : Ώρα 09:30΄.
- Ομιλία Προέδρου - Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
- Διάλειμμα : Ώρα 12:00΄.
- Συνέχιση Εργασιών – Εκλογή Προεδρείου : Ώρα 12:30΄.
- Τοποθετήσεις υποψηφίων και αντιπροσώπων : Ώρα 12:40΄- 14:00΄.
- Διακοπή Εργασιών : Ώρα 14:00΄.
- Γεύμα στο Ξενοδοχείο President : Ώρα 14:30΄- 16:00΄.
- Έναρξη απογευματινών εργασιών : Ώρα 18:00΄.
- Τοποθετήσεις υποψηφίων και αντιπροσώπων : Ώρα 18:00΄ - 21:30΄.


Πέμπτη 29-11-2012

- Έναρξη Ψηφοφορίας : Ώρα 09:30΄.
- Πέρας Ψηφοφορίας : Ώρα 12:30΄.
- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας και Εκλογή Προεδρείου.

Επισημαίνεται ότι οι αντιπρόσωποί σας για να ψηφίσουν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, εκτός από τη βεβαίωση εκλογής και την ταυτότητά τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Ομοσπονδίας.


ds _poaxia_no_sfragides