Προτάσεις των Ομοσπονδιών των Σ.Α. για βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου

 

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Α.-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το ισχύον «Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων – Σωμάτων Ασφαλείας» που θεσμοθετήθηκε το έτος 1997, είναι άναρχο, άδικο και άνισο με αφετηρία (εισαγωγική μονάδα) να ξεκινάει από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ (Ανθυπολοχαγού) με βασικό μισθό τα 899 € και την πλειοψηφία των στελεχών να έχει αρνητικούς συντελεστές κάτω από την μονάδα (0,76 για τους Αστυφύλακες - Λιμενοφύλακες - Πυροσβέστες και βασικό μισθό τα 683€) με χαρακτηριστικό παράδειγμα να χρειάζεται δέκα-οκτώ (18) χρόνια για να πάρουν τη μονάδα , την μισθολογική προαγωγή του Υπαστυνόμου Β (Ανθυπολοχαγού), οι δε συντελεστές για τους νέους (Υπαξιωματικούς –Αξιωματικούς) είναι απαράδεκτα χαμηλοί  χωρίς ορθολογικά ,δίκαια και  αναλογικά κλιμάκια.


Pages from protasi misthologiou veltiomeni-2

Pages from protasi misthologiou veltiomeni


pinakas kokkines grammes


ds omosp swm asfaleias no sfrag