Ανοιχτή Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Πρωθυπουργό της Χώρας για το κούρεμα του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Με το άρθρο 31 του Ν. 2168/93 (ΦΕΚ Α-147) συνεστήθη Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους συναδέλφους είτε στις οικογένειές τους και στον οποίο μέτοχοι είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι, σημειωτέον, παραμένουν μέτοχοι και μετά την αποστρατεία τους εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.


Οι χρηματικοί πόροι του ειδικού αυτού λογαριασμού προέρχονται αποκλειστικά από τις κρατήσεις των 62.370 μετόχων του, εν ενεργεία Αστυνομικού και Πολιτικού Προσωπικού και των 6.370 συνταξιούχων συναδέλφων μας, οι οποίες ανέρχονται στα 6,10 € το μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία κρατική επιχορήγηση- ενίσχυση ή κοινωνικός πόρος οποιασδήποτε μορφής.
Παρά την ως άνω αποκλειστικώς συνδρομητική προέλευση των πόρων του, ο προαναφερόμενος Νόμος θέσπισε αυτόν το λογαριασμό αρωγής ως Ν.Π.Δ.Δ.
Ο εν λόγω λογαριασμός δημιουργήθηκε, ουσιαστικά, για να μην γίνεται μεταξύ μας έρανος για – παθόντες συναδέλφους- εν ώρα υπηρεσίας, είτε για όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν. Επισημαίνουμε ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο -βάσει καταστατικής διάταξης- συναδέλφους οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, η οποία αποδεικνύεται με τη φορολογική δήλωση (Ε1 – Ε9) και με τα εισοδηματικά – περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και δεν έχει καμία μα καμία σχέση με λογαριασμούς αλληλοβοηθείας.
Στην πράξη αποδείχθηκε η χρηστή και λελογισμένη διαχείριση του Λογαριασμού αυτού αφ’ ενός και η επιτυχής λειτουργία του αφ’ ετέρου, με συνέπεια να δημιουργηθεί ικανό αποθεματικό ποσό το οποίο την 9/3/2012 ανερχόταν στα 23.444.793,79 €. Το προαναφερόμενο αποθεματικό ήταν κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1611/50 και Ν.2216/94, συνιστώντας μαζί με τα διαθέσιμα κεφάλαια των υπολοίπων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το κοινό κεφάλαιο που διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το ότι ο ως άνω συνδρομητικός του χαρακτήρας δεν δικαιολογούσε τέτοια κρατική δεδεσμευμένη διαχείριση αλλά επέτασσε την αυτόνομη αυτοδιαχειριστική του λειτουργία. Μετά την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης με την οποία κατέστη υποχρεωτική η συμμετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού Χρέους, πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι, χωρίς κανείς να μπει στον κόπο να μας ενημερώσει, ότι την 12/3/2012 η αξία του αποθεματικού μας ανέρχεται πλέον στα 13.406.824,16 € και η τρέχουσα αξία στα 7.169.569,10 €.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ο ειδικός αυτός λογαριασμός ήλθε όπως προαναφέραμε να αντικαταστήσει τους εράνους που γίνονταν μέχρι τώρα και οι οποίοι δεν ήταν ό,τι καλύτερο για ένα Σώμα που υποχρεούται να προστατεύει τα στελέχη του και που έως σήμερα εξακολουθεί να καταγράφει έλλειμμα στον τομέα της αρωγής.
Είναι, επομένως για μας αδιανόητο ένας λογαριασμός ερανικού χαρακτήρα, που τα αποθεματικά του δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από το υστέρημά μας, να χρησιμοποιείται αυθαιρέτως, αντισυνταγματικώς και αντίθετα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής εν ονόματι της ικανοποίησης του Σχεδίου των δανειστών της Χώρας.
Θεωρούμε χρέος της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναζητήσει τρόπους άμεσης επανάκτησης των κεφαλαίων που «εξαϋλώθηκαν» εν μια νυκτί.
Θεωρούμε, τέλος, χρέος των Πολιτικών Κόμματών και ιδίως εκείνων που συμφώνησαν στην λήψη της προαναφερόμενης απόφασης, ενόψει των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, να λάβουν σαφή και ξεκάθαρη θέση στο προεκλογικό τους πρόγραμμα απέναντι στην Αστυνομική οικογένεια, και να δεσμευτούν δημόσια ότι θα εξεύρουν τους τρόπους για την ανακεφαλαιοποίηση του απωλεσθέντος αποθεματικού του Ειδικού αυτού Λογαριασμού Αρωγής.Με εκτίμηση


ds poaxia_poasy_no_sfrag