Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την ψήφιση της τροπολογίας των δαπανών των οδοιπορικών εξόδων

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του χθεσινού υπ’ αριθ. 700/4/8στ εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι πολύμηνες επίμονες προσπάθειές μας ώστε να εξευρεθούν επιτέλους τα κονδύλια για την εξόφληση των δαπανών οδοιπορικών και λοιπών εξόδων παρελθόντων ετών, είχαν το θετικό αποτέλεσμα που όλοι –ως αυτονόητο– προσδοκούσαμε για τη διασφάλιση στο ζήτημα αυτό των συμφερόντων των αστυνομικών.


Απογευματινές ώρες σήμερα 10/04/2012, υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η τροπολογία που αφορά την διασφάλιση των οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και η οποία είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις».
Με τις διατάξεις της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως την 31/12/2012 όλων των δαπανών μετακίνησης και εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν έως την 31/12/2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, ύψους 37.050.000 €.
Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο:
«Οι δαπάνες μετακινήσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγματοποιήθηκαν έως 31-12-2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την πιστή τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας στο Π.Δ. 113/2010, λόγω κάλυψης επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να πληρωθούν έως την 31-12-2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ έτους 2012».


ds poaxia_poasy_no_sfrag