Ανοιχτή Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α.- Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Πρωθυπουργό της Χώρας για το εκλογικό επίδομα

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,


Με την παρούσα επιστολή μας, απευθυνόμαστε προσωπικά σε Σας, προκειμένου να Σας ζητήσουμε να συμμεριστείτε την αγωνία των συναδέλφων μας και να συμβάλλετε στην αποτροπή της αδικίας που θα υποστούν εάν τελικώς δεν χορηγηθεί σε αυτούς η θεσμοθετημένη από πολλών ετών, εκλογική αποζημίωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4051 /2012.


Επειδή εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καίτοι έχει αναγνωρισθεί το δίκαιο του αιτήματός μας, πολύ φοβόμαστε ότι δεν θα προωθηθεί προς ψήφιση, στον εναπομείναντα ελάχιστο πλέον χρόνο λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σχετική διορθωτική τροπολογία και επειδή ήδη εκ μέρους του υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιου Νάκου και του βουλευτή του ιδίου κόμματος, κ. Απόστολου Γρηγοράκου έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο σχετική τροπολογία, η οποία τυγχάνει της στήριξης πολλών άλλων βουλευτών όλων των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αφουγκράστηκαν το δίκαιο του αιτήματός μας και έχουν ήδη υποβάλει σχετικές ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ επιδεικνύοντας την δέουσα κατανόηση να ζητήσετε από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση υιοθέτηση της προαναφερόμενης πρότασης είτε οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής πρότασης που θα απαλύνει την συντελούμενη αδικία.
Εξάλλου, εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών έχουν κατατεθεί ανάλογες ρυθμίσεις για άλλες κατηγορίες εργαζομένων (Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.) και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα αντιμετωπιστούμε ως πολίτες Β’ κατηγορίας, ιδίως όταν ο ρόλος και η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην ομαλή διεξαγωγή της επικειμένης εκλογικής αναμέτρησης των πολιτικών κομμάτων, είναι καθοριστική και αδιαμφισβήτητη.


ds poaxia_poasy_no_sfrag