Πρόταση (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.) για αναστολή αποπληρωμών των δανείων

 

Αξιότιμοι Κύριοι,


Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που ξεκίνησε στη Χώρα μας το Μάιο του 2010, επέφερε τη μείωση των ετήσιων αποδοχών και στο Αστυνομικό Προσωπικό που έχει περιέλθει πλέον σε δεινή οικονομική θέση, μετά και την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και την παρακράτηση από την μηνιαία μισθοδοσία των Αστυνομικών, αναδρομικών κρατήσεων σημαντικών χρηματικών ποσών για τους εναπομείναντες μήνες του τρέχοντος έτους.


Μάλιστα με την τελευταία μισθοδοσία (μηνός Οκτωβρίου) διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας έλαβε μηδενικές αποδοχές, γεγονός που προβλέπεται ότι θα συμβεί και τους δύο επόμενους μήνες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης.
Μεγάλος δε αριθμός συναδέλφων μας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις (καταναλωτική – στεγαστική πίστη) απέναντι στις Τράπεζες, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά δική του υπαιτιότητα, καθώς οι απρόβλεπτες και έκτακτες κρατήσεις – εισφορές εξώκειλαν τον οικογενειακό του προγραμματισμό.
Παρακαλούμε λοιπόν να εξετάσετε και να παρέμβετε με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δανειοληπτών Αστυνομικών, είτε με το πάγωμα, αναστολή για μικρό χρονικό διάστημα των μηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων χωρίς την επιβάρυνση τους με τόκους υπερημερίας είτε με παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους, αναγνωρίζοντας εμπράκτως το υφιστάμενο πρόβλημα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της πραγματικά έκτακτης κατάστασης που ζει η Χώρα μας.
Αναμένουμε σχετική απάντησή σας.


Με εκτίμηση


ds poaxia_poasy_no_sfrag