Παράσταση Διαμαρτυρίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 

Μέλημα δικό μας η ασφάλεια των συμπολιτών μας
και της Πολιτείας η θωράκιση των αστυνομικών μας!

 

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών προχώρησαν σήμερα οι Ομοσπονδίες μας με κύριο αίτημα την εξαίρεση της Ελληνικής Αστυνομίας από την πολιτική των περικοπών, λόγω Μνημονίου.

Στον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Ηλία Πλασκοβίτη επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας, στο οποίο τονίζεται ότι η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της πολιτικής ασφαλείας στον τόπο μας όχι μόνο θα οδηγήσει ενδεχόμενα κάποιες αστυνομικές υπηρεσίες στο κλείσιμο, αλλά θα υπονομεύσει και το αγαθό της ασφάλειας σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπέδωση συνθηκών ασφαλείας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Για άλλη μια φορά καλέσαμε την Κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της χρονοβόρας νέας διαδικασίας έγκρισης των καθημερινών δαπανών των υπηρεσιών, λόγω κατάργησης του Ελεγκτηρίου Δαπανών, αλλά και να ανακοινώσει την εξαίρεση της Ελληνικής Αστυνομίας από τον «κανόνα» μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποστρατείες, αφού με την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει παντού σε συνδυασμό με την υπεραπασχόληση αστυνομικών σε πάρεργα και άλλες υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα που έχει από χρόνια «φορτωθεί» (επιδόσεις δικογράφων, υγειονομικοί – πολεοδομικοί έλεγχοι, φύλαξη Χ.Υ.Τ.Α., εμπλοκή σε τοπικού χαρακτήρα διενέξεις όπως στην Κερατέα κλπ), η αστυνομία δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα βασικά αστυνομικά της καθήκοντα.
Δυστυχώς, επειδή σήμερα δεν δόθηκε καμία ουσιαστική απάντηση, είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε στο εξής δυναμικά τα αυτονόητα, που δεν είναι άλλα από τα απολύτως απαραίτητα λειτουργικά έξοδα, ώστε να κρατηθούν ζωντανές οι αστυνομικές υπηρεσίες.
Εκτός κι αν κάποιοι επιθυμούν να κατεβάσει ρολά η Ελληνική Αστυνομία και να στραφεί ο πολίτης για την ασφάλειά του στις ιδιωτικές εταιρείες.
Μέλημα δικό μας η ασφάλεια των συμπολιτών μας και της Πολιτείας η θωράκιση των αστυνομικών μας!

ds poaxia_poasy_no_sfrag