Ανακοίνωση για τις περικοπές των πιστώσεων στην ΕΛ.ΑΣ.

 

Η δυσλειτουργία των οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους 
οδηγεί στην απαξίωση των υπηρεσιών
και του προσωπικού της  Ελληνικής Αστυνομίας 


Οι Ομοσπονδίες μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δέκτες εντόνων παραπόνων και καταγγελιών, τόσο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων μας, όσο και συναδέλφων και προϊσταμένων υπηρεσιών, λόγω των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται εξαιτίας της κατάργησης ή της μη έγκαιρης έγκρισης των σχετικών πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, την αγορά αναλώσιμων υλικών και ειδών υγιεινής κ.λ.π.


Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν μείνει χωρίς απόθεμα γραφικής ύλης, χωρίς βασικά είδη για την ατομική υγιεινή και το κυριότερο, τα περισσότερα υπηρεσιακά οχήματα κινούνται χωρίς την απαραίτητη συντήρηση με αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να έχουν ακινητοποιηθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας, αλλά κυρίως τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων σ’ αυτά. Παράλληλα, παραμένουν ανεξόφλητα τα υπομνήματα για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού από το έτος 2009 και εντεύθεν, που σημειωτέον αποτελούν καθημερινή ανάγκη και βασικό συστατικό λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ.(μετακινήσεις για λήψη μέτρων τάξης – παρουσία ως μάρτυρες σε δικαστήρια – μεταγωγές κρατουμένων – εκπαιδεύσεις προσωπικού κ.λ.π.).
Όπως μας γνώρισε η αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου μας, η μη έγκριση των σχετικών πιστώσεων οφείλεται στην κατάργηση της Δ/νσης του Ελεγκτηρίου Δαπανών  (Π.Δ. 113/2010), με το οποίο οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), η οποία αφενός μεν είναι υποστελεχωμένη, αφετέρου δε για την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης απαιτεί την εξόφληση τυχόν υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται υπόλοιπο ποσοστού διάθεσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
O εν λόγω έλεγχος είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ούτε στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να προωθηθεί ο μεγάλος αριθμός αιτημάτων για εγκρίσεις  δαπανών και ιδιαίτερα στις έκτακτες ανάγκες που συχνά διαμορφώνονται στον φορέα μας.
Μετά από τα ανωτέρω, καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ να παρέμβει άμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ σε ποσοστό διάθεσης 100% σε ορισμένους ΚΑΕ στην Ελληνική Αστυνομία για να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία  των υπηρεσιών της.
 Αν ως εκ τούτου, δεν δοθεί άμεση λύση στο ζέον αυτό ζήτημα, ας γνωρίζουν οι ιθύνοντες ότι θα αντιδράσουμε δυναμικά στη συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και δεν θα επιτρέψουμε να εξαναγκαστεί το προσωπικό της, να γυρίσει στις εποχές των εράνων και της αναζήτησης  ΄΄χορηγών΄΄  για βασικές υπηρεσιακές ανάγκες.
ds poaxia_poasy_no_sfrag