Ημερολόγιο

Μάιος.2021
12
Τετάρτη
09:04
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 7

Εβδομάδα 178

Μήνας 972

Σύνολο 366118

Το περιοδικό μας...

Επιστολή σε Υπουργό για εξασφάλιση κονδυλίων(Πενθήμερα-Νυχτερινά)

 

κ. Υπουργέ, 


Ως γνωστόν, το προηγούμενο οικονομικό έτος (2010) και μετά το μήνα Σεπτέμβριο, διαπιστώθηκε έλλειψη πιστώσεων στην καταβολή της αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και για τη νυχτερινή απασχόληση, γεγονός που μας ανάγκασε να προβούμε συνολικά (Ομοσπονδίες, Πολιτική και Φυσική ηγεσία), σε μία αγωνιώδη προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον πιστώσεων για την καταβολή των δεδουλευμένων.

Δεδομένου ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό για την πέραν του πενθημέρου εργασία πίστωση 113 εκατ. ευρώ, κρούομε έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση στο ακέραιο (100%) των ως άνω πιστώσεων προκειμένου να μην παρατηρηθούν εκ νέου τα ίδια προβλήματα. 


Παράλληλα για την νυχτερινή απασχόληση, έχει εγκριθεί πίστωση στον προϋπολογισμό 46 εκατ. ευρώ, όπως όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη από τα προηγούμενα έτη, οι πραγματικές ανάγκες ανέρχονται κατ’ έτος στα  55 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, απαιτείται και για το ζήτημα αυτό να προωθηθεί εκ μέρους σας ΚΥΑ και να ληφθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, για συμπληρωματική αύξηση του αντίστοιχου ΚΑΕ στο ανωτέρω ποσό (55 εκατ. Ευρώ).


Σημειώνεται ότι οι δράσεις και οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα σήμερα, που το ζητούμενο είναι η ασφάλεια των πολιτών, η κοινωνική ειρήνη και το ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον, προκειμένου η Χώρα, σύμφωνα και με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες, να βαδίσει εκ νέου στο δρόμο της ανάπτυξης, όχι μόνο δεν δύνανται να περιορισθούν, αλλά έχουν αυξηθεί και θα αυξηθούν περαιτέρω μετά βεβαιότητας, το αμέσως προσεχές διάστημα, μετά τη λήψη και νέων σκληρών οικονομικών μέτρων που εξυφαίνονται στο ορίζοντα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.


Κατά συνέπεια, η εργασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν του πενθημέρου, αλλά και η νυχτερινή του απασχόληση, δεν αποτελεί δυνητική δυνατότητα και γι' αυτό δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου, αλλά αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις.


Για την κάλυψη των ανωτέρω δράσεων και ανελαστικών υποχρεώσεων, επιβάλλεται επομένως, η εξασφάλιση στο ακέραιο των ως άνω πιστώσεων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει εκ νέου το εισόδημα των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία.

ds _poaxia_20092010_400

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...