Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  ΤΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ

 

Στην περσινή μας ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είχαμε τονίσει ότι εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας που βιώνουμε η αναφορά μας σε αυτή ξέφευγε  από τον χαρακτήρα του απλού επετειακού εορτασμού.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και πολύ περισσότερο οι γυναίκες συνάδελφοι πλήττονται κατάφωρα εξαιτίας των αλλαγών στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και την προστασία της γυναίκας αστυνομικού. Οι γυναίκες συνεχίζουν να αγωνίζονται και να παλεύουν σε μια κοινωνία που τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά όλα κατακτώνται πόσο μάλλον σε μια κοινωνία όπως η Ελληνική Αστυνομία. 


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, τιμά και στέκεται με σεβασμό στον καθημερινό αυτό αγώνα της γυναίκας και ιδίως της γυναίκας Αξιωματικού, η οποία προκειμένου να ανταποκριθεί στους πολλούς και δύσκολους ρόλους που έχει επωμιστεί ως μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη, μάχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός της.

 
Οι παράμετροι αυτοί δυστυχώς ούτε λήφθηκαν υπ΄ όψιν αλλά ούτε και εκτιμήθηκαν ανάλογα κατά τις φετινές κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς από τις πέντε (5) γυναίκες Αξιωματικούς που έφεραν το βαθμό του Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας όχι μόνο δεν κρίθηκε καμία εξ αυτών ικανή να διατηρηθεί στον ίδιο βαθμό ή ακόμη περισσότερο να προαχθεί στο βαθμό του Υποστρατήγου αλλά αντιθέτως καρατομηθήκαν και οι πέντε (5), αποστρατευόμενες.

 
Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς δεν τιμά το Σώμα αλλά πολύ περισσότερο καταδεικνύει το ήθος όλων όσων σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τις φετινές κρίσεις.

Η Ομοσπονδία μας διαχρονικά στέκεται παραστάτης της γυναίκας αστυνομικού και αγωνίζεται προκειμένουνα εξαλειφθούν οι όποιες ανισότητες και διακρίσεις, εντός και εκτός Ελληνικής Αστυνομίας.


Επειδή καμία κατάκτηση δεν κατοχυρώνεται χωρίς τη συμμετοχή των ιδίων των γυναικών, τις καλούμε, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, να ενισχύσουν τις τάξεις μας αλλά και την παρουσία τους στα Συνδικαλιστικά Δρώμενα ώστε μαζί να δώσουμε τον αγώνα μας για ισονομία, ισότητα και ίσες ευκαιρίες, ιδίως σήμερα που πλήττονται όσο ποτέ άλλοτε τα οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

ds _poaxia_20092010_400