Κρίσεις - Τοποθετήσεις Υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ.

 

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος, Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου του Επιτελείου, Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (20) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-19- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό).

Ειδικότερα:

    Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους :

1.        Νικόλαο ΣΕΡΕΤΗ
2.        Γρηγόριο ΜΠΑΛΑΚΟ


    Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω :

1.        Αδαμάντιο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 
2.        Γεώργιο ΜΠΑΛΑΓΚΑ 
3.        Δημήτριο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
4.        Βασίλειο ΚΑΝΑΛΗ 
5.        Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ
6.        Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ 


    Έκρινε  ευδόκιμα  τερματίσαντες  τη  σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω δώδεκα (12) Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες,:

1.        Γεώργιο ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ 
2.        Κωνσταντίνο ΤΟΥΖΟ 
3.        Φώτιο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ 
4.        Νικόλαο ΣΤΙΓΚΑ 
5.        Σωτήριο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ 
6.        Κωνσταντίνο ΣΚΑΛΤΣΑ 
7.        Γεώργιο ΚΑΡΑΒΙΤΗ 
8.        Ιωάννη ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ 
9.        Νικόλαο ΡΙΖΟ 
10.        Βασίλειο ΚΟΡΔΑΛΗ 
11.        Χρήστο ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ 
12.        Νικόλαο ΧΑΛΙΑΣΟ     Υγειονομικό (με όριο ηλικίας)

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου  έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων γενικών και ειδικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολούθως:
    Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως Διευθυντής.
    Γεώργιος ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ, στην Αστυνομική Ακαδημία όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
    Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    Βασίλειος ΚΑΝΑΛΗΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    Παναγιώτης ΦΛΗΡΗΣ, στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
    Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, από  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου, ως  Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    Χρήστος ΚΑΛΛΙΝΗΣ, από Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας /Α.Ε.Α. στον Κλάδο Ασφάλειας /Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος. 
    Βασίλειος ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής. 
    Ιωάννης ΛΙΟΥΚΑΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. 
    Ιωάννης ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.  
    Ιωάννης ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως  Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. 
    Δημήτριος ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. 
    Ηλίας ΤΣΙΒΙΚΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής  Αττικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή. 
    Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, στη  Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. 
    Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. 
    Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ, από Αστυνονική Διεύθυνση Ρεθύμνου στη  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. 
    Ανδρέας ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής. 
    Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    Βασίλειος ΧΑΛΑΤΣΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
    Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
    Αντώνιος ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ (Υγειονομικός), στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.