28ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (αφίσα+πρόγραμμα)

POAXIA 28TaktikoSynAfisaα 686x960
 
POAXIA 28TaktikoSynedreioProgram 4a2