Ημερολόγιο

Δεκέμβριος.2018
17
Δευτέρα
01:34
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 8

Εβδομάδα 8

Μήνας 1884

Σύνολο 265251

Το περιοδικό μας...

Η θέση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ σχετικά με την χορήγηση του εφάπαξ

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Ύστερα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ τ.β΄ -2848/15-12-2011 της υπ’ άριθμ. 30218/26803/817 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ με τίτλο "Καθορισμός ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για απόδοση εφάπαξ βοηθήματος και αναπροσαρμογή ποσοστού μηνιαίας κράτησης πάγιας εισφοράς και των λοιπών πόρων του Τ.Π.Α/ΤΕΑΠΑΣΑ" και επειδή πολλοί συνάδελφοι απευθύνονται στην ομοσπονδία μας ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με αφορμή την κατάθεση Σ.Ν. στη Βουλή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Πριν στεγνώσει το μελάνι του Ψηφίσματος του 21ου πανελλαδικού συνεδρίου μας, όπου καταγγέλθηκε σε όλους τους τόνους η τακτική της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας να παραπέμπει στις καλένδες τα αιτήματά μας ή να προωθεί νομοθετήματα ερήμην μας ακόμα και για θεσμικά αιτήματα που δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος, ήρθε η επιβεβαίωση με το νομοθέτημα που ψηφίζεται σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Περισσότερα...

Aνακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τη μη καταβολή των δαπανών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που ανεδείχθησαν από τους συνέδρους, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του 21ου Ετησίου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, ήταν αυτό της μη καταβολής των δαπανών για την εκτός έδρας μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας ( ΥΑ 2/72000/022 Ν. 2685/1999 ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 και ΠΔ. 200/93 ως κάθε φορά ισχύουν).

Περισσότερα...

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τις μειώσεις των αποδοχών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

 

ΘΕΜΑ: «Μειώσεις αποδοχών ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 

ΣΧΕΤ: α) Υπ’ αριθμ. 504/4/49 από 30/11/2011 ανακοίνωσή μας.
          β) Υπ’ αριθμ. 8010/1/13-α΄ από 2/12/2011 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού


Σας επισυνάπτουμε το ανωτέρω (β) σχετικό και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των μελών σας.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τα Οδοιπορικά έξοδα του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

 

Προς

 

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Αξιωματικών Αστυνομίας

 

 ΘΕΜΑ: «Οδοιπορικά έξοδα ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»

 

Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. 10594 – κ από 5/12/2011 έγγραφο του Προϊσταμένου του ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας.

Περισσότερα...

Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α. προς τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ

 

Κύριε Πρόεδρε,


Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το σύνολο σχεδόν των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας μας, έχουν προχωρήσει στην αναστολή της εκτέλεσης των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ -οργανισμό στον οποίο προΐσταστε- μέχρις ότου εξοφληθούν οι μέχρι σήμερα οφειλόμενες αμοιβές, προς τους ιατρούς-μέλη τους. Συνέπεια των αποφάσεων αυτών, οι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν οι ίδιοι στους ιατρούς τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για το Π.Δ. 101/2011 "Ρύθμιση Θεμάτων Αστυνομικού Προσωπικού"

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 24/1997(Α΄ 29), Ν. 2800/2000(Α΄ 41) και Π.Δ. 373/2002(Α΄ 320)»


Σας αποστέλλουμε σε Φ/Α το Π.Δ. 101/2011 (Α΄ 235) "Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού", με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των: Π.Δ.24/1997 (Α΄ 29), Ν. 2800/2000 (Α΄ 41), Π.Δ. 373/2002 (Α΄ 320).
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τις Προσθήκες - Βελτιώσεις του Πολυνομοσχεδίου για τους Συνταξιούχους και το Μ.Τ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Προσθήκες – Βελτιώσεις του Νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο……Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

 

ΣΧΕΤ: α. Το υπ’ αριθμ. 58/2011 από 01/08/2011 έγγραφό μας.

          β. Το υπ’ αριθμ. 74/2011 από 15/10/2011 έγγραφό μας.

 

Συνάδελφοι,

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο αναφερόμενο στο θέμα νομοσχέδιο, που ψηφίσθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή, συμπεριλήφθηκαν δύο (2) προσθήκες – τροπολογίες στα άρθρα 1 & 2 αυτού, οι οποίες είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία μας, με τα παραπάνω (α) και (β) σχετικά.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τη ρύθμιση αποπληρωμής δανείων του Ένστολου και Πολιτικού Προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

 

ΘΕΜΑ: «Ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής δανείων του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 500/14/1 από 30/9/2011 έγγραφό μας.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά αίτημα μας προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα της Χώρας για την παροχή διευκολύνσεων των δανειοληπτών συναδέλφων μας, σας γνωρίζουμε ότι υπήρξε ανταπόκριση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα οποία σύμφωνα με το από 17/10/2011 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίσθηκαν οι παρακάτω διευκολύνσεις:

Περισσότερα...

Προσθήκη - τροποποίηση επί του Σ.Ν. ΄΄Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθ....στρατηγικής 2012-2015΄΄

 

κ.κ. Yπουργοί,

 

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου, με τον τίτλο ''Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο κ.λ.π.", προβλέπεται η περικοπή της κύριας σύνταξης σε ποσοστό 40% για το τμήμα άνω των 1000 ευρώ, για όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερα...

Πρόταση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθ/μων

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Στο άρθρο 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας’’, προβλέπεται η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα εργασιών Διευρυμένου Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


Συνεδρίασε χθες 21-09-2011, στην αίθουσα Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το διευρυμένο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τη συμμετοχή των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων όλης της Χώρας, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

α). Ενημέρωση - κατάθεση προτάσεων εν όψει του σχεδιασμού του νέου μισθολογίου των ενστόλων.

β). Ενημέρωση για την πορεία των ασφαλιστικών - επικουρικών μας ταμείων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. - Μ.Τ.Σ.).

γ). Σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων εν όψει των νέων δυσμενών εξελίξεων (περικοπών - οικονομικών μέτρων, κ.α.) που δρομολογούνται σε βάρος μας και σε βάρος της αξιοπιστίας της ΕΛ.ΑΣ.

δ). Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή προταθεί από τους συμμετέχοντες στο διευρυμένο Δ.Σ.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για αποφασιστική κινητοποίηση στη Δ.Ε.Θ.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,


Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε να θέσει σε κινητοποίηση το σύνολο των θεσμικών της οργάνων για το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα...

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...