Πρόταση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθ/μων

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Στο άρθρο 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας’’, προβλέπεται η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης όμως, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, Ανθυπαστυνόμοι που συμπληρώνουν 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, αλλά να είναι ιεραρχικά κατώτεροι από άλλους Ανθυπαστυνόμους, οι οποίοι δεν κατέχουν το τυπικό αυτό προσόν.
Το γεγονός αυτό, όπως ήταν επόμενο κ. Αρχηγέ, προκάλεσε κύμα προσφυγών στη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν αποφάσεις, από τις οποίες άλλες μεν είναι θετικές για τους προσφεύγοντες άλλες δε όχι.
Η εξέλιξη αυτή κ. Αρχηγέ, έχει προκαλέσει όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια πρωτοφανή υπηρεσιακή σύγχυση και αναστάτωση, καθώς τους μεν δικαιωθέντες Ανθυπαστυνόμους η υπηρεσία τους προαγάγει υποχρεωτικά στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, οι υπόλοιποι δε, αναγκάζονται και προσφεύγουν όπως είναι φυσικό, είτε στα Διοικητικά Εφετεία είτε στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα οποία αναμένεται να εκδώσουν μελλοντικά και γι’ αυτούς θετικές αποφάσεις, λόγω του δεδικασμένου που υπάρχει.

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ομοσπονδία μας, έγκαιρα είχε προβλέψει την εξέλιξη αυτή, καθώς με έγγραφό μας πριν τη ψήφιση του ανωτέρου νόμου, είχαμε επισημάνει τις ατέλειες που υπήρχαν στην εν λόγω διάταξη και είχαμε προτείνει τότε πέραν των 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας για την προαγωγή ενός Ανθυπαστυνόμου στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, να προβλέπεται συνδυαστικά και ένας ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, όπως άλλωστε ισχύει και στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Την πρότασή μας αυτή κ. Αρχηγέ, επαναφέρουμε και σήμερα, καθώς η τροποποίηση του Ν. 3686/2008 αποτελεί τη μόνη λύση, προκειμένου να πάψει να υφίσταται η υπηρεσιακή αυτή ανωμαλία αλλά και να σταματήσει η ταλαιπωρία και η οικονομική αιμορραγία των συναδέλφων Ανθυπαστυνόμων, με τις συνεχείς προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

 

Πρόταση τροποποίησης Ν. 3686/2008.

 

Άρθρο 7.

 

Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων.

 

Παρ. 7


Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, με τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ , ύστερα από αίτησή τους…


ds _poaxia_no_sfragides